Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Základní kurz statistiky I

Kurzy & Školení

Základní kurz statistiky I Vám zprostředkuje pohled do světa statistických analýz. Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat. V úvodu jsou účastníci seznámeni s principy používání programu STATISTICA, obsluhou jeho jednotlivých nástrojů a vybranými vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Podrobněji budou vysvětlena témata popisná statistika, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Druhá část kurzu se věnuje statistickému rozhodování a vyšetření závislosti mezi proměnnými. Pro snazší pochopení dané problematiky budou v průběhu kurzu řešeny úlohy na reálných datech. Důraz je kladen na interpretaci výsledků a grafické možnosti systému STATISTICA.

Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistickou analýzou dat začínají. Převážná část kurzu je věnována statistickému testování hypotéz (komparativní, párový pokus) parametrickými i neparametrickými testy, je proto vhodný také pro vědecké pracovníky, kteří si potřebují své postupy ujasnit/ potvrdit.

Kurz je vhodný pro:

 • Úplné začátečníky z oblasti vědy a výzkumu 
 • Všechny, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat
 • Vědecké pracovníky, kteří si chtějí ujasnit své postupy


Z hlediska potřeb / Výstupů

 • Potřebuji se naučit dělat grafy pro různé typy dat
 • Potřebuji s analýzou začít
 • Potřebuji porovnávat 2 skupiny (experimentální / kontrolní)
 • Párový pokus (před / po zákroku)
 • Potřebuji porovnávat více než 2 skupiny
 • Nemám normální data
 • Potřebuji vyhodnotit dotazníková šetření
 • Jak sestavit otázky u dotazníku
 • Potřebuji zjistit závislosti mezi proměnnými (korelace, kontingence...)
 • Chci se naučit vytvářet modely typu „Co se stane, když…“


Z hlediska dat

 • Spojité proměnné (převážná část kurzu)
 • Spojité proměnné, které nemají normální rozdělení
 • Nominální/ordinální proměnné (spíše okrajově – vyhodnocení dotazníkových šetření)
 • Vztah dvou proměnných (kategorická vs. spojitá, spojitá vs. spojitá apod.)


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu STATISTICA
  • Seznámení s prostředím STATISTICA
  • Načtení dat, různé typy výstupů
  • Vytvoření nové tabulky dat, vkládání a upravování dat
  • Možnosti grafických výstupů
 • Úvod do analýzy dat
  • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
  • Typy rozdělení proměnných
  • Charakteristiky polohy a variability
  • Vhodná vizualizace dat
  • Vztah dvou veličin
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Testování hypotéz
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
 • Vybrané statistické metody
  • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
  • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků, t-testy, analýza rozptylu, základní neparametrické testy, korelační analýza, lineární regrese

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.