Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Statistica

TIBCO Statistica - komplexní analytický nástroj pro správu a zpracovávání dat ve všech oblastech lidské činnosti.

TIBCO Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších. O využití softwaru se lze dočíst v sekci Publikační činnost a v záložce Případové studie. Analytická platforma Statistica umožní organizacím řídit celý analytický životní cyklus – od seskupení a přípravy dat, vizualizaci až po vytvoření modelu a jeho nasazení do provozu.Naši klienti

loga2.gif

Spolupracující organizace


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.

Více informací o produktech TIBCO a softwaru TIBCO Statistica najdete na webu statistica.pro