Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Statistica

Statistica - komplexní analytický nástroj pro správu a zpracovávání dat ve všech oblastech lidské činnosti.

Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších. O využití softwaru se lze dočíst v sekci Publikační činnost a v záložce Případové studie. Analytická platforma Statistica umožní organizacím řídit celý analytický životní cyklus – od seskupení a přípravy dat, vizualizaci až po vytvoření modelu a jeho nasazení do provozu.


Statistica 13 - je nejnovější verze analytického softwaru, která přináší mnoho významných vylepšení.


Stručný výčet těch nejdůležitějších novinek v aktuální verzi:

Možnost definovat si analytické workflow nyní pro všechny verze –rozhraní Statistica Workspace bylo významně vylepšeno a je k dispozici v každé verzi softwaru Statistica. 

Manuální kroková regrese – k manuální (uživatel si sám může volit v každém kroku, které prediktory přidá, nebo odstraní) krokové logistické regresi byla přidána i klasická lineární a Coxova regrese.

Posílení dataminingových algoritmů pro řešení Statistica Data Miner – pro posílení dataminingových algoritmů byly přidány krokové modelovací techniky. Hlavní výhodou krokové výstavby modelu je možnost ručně přidávat nejdůležitější prediktory a sledovat jejich vliv na model. Funkcionalita what-if umožní definovat modely, které jsou v souladu se směrnicemi a politikou společnosti. Více informací se dočtete v Statistica 13.0 – Release Notes.

Nový modul pro vizualizaci dat Statistica Interactive Visualizations & Dashboards. Jde o nový modul pro pokročilou a interaktivní vizualizaci dat, který umožní snadnou vizualizaci rozsáhlých a dynamicky se měnicích dat (obchodní data, energetika, průmysl atd.). Díky tomuto modulu budete mít neustálý přehled o vývoji klíčových údajů. Tento modul je součástí trial verze Statistica 13.

Big Data – pokročilá platforma pro analýzu těch nejrozsáhlejších datových zdrojů. Díky mnoha vylepšením (Native Distributed Analytics (NDA), analytika nad Hadoop atd.) umožňuje řešení Statistica zpracovávat obrovské objemy dat s maximální efektivitou. Více informací se lze dočíst zde.

Další informace o posledních novinkách (Edge scoring atd.) se dočtete zde, dále také na http://statistica.io.Vzdělávání se softwarem Statistica ... dlouhodobě pro Vás připravujeme a pořádáme řadu odborných kurzu. Více informací se dozvíte v sekci Kurzy a školení. Poptat kurzy můžete na adrese partnera info@arcit.cz

Naši klienti

loga2.gif

Spolupracující organizace


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2018 StatSoft CR s.r.o.

StatSoft CR je společnost založená podle zákonů České republiky a řídí se zákony, které se liší od zákonů zemí, ve kterých se nacházejí ostatní pobočky společnosti StatSoft. Každá pobočka společnosti StatSoft je samostatný právní subjekt, který může nabízet aplikace a služby, které mohou nebo nemusí být nabízeny pobočkami společnosti StatSoft v dalších zemích.

StatSoft CR is a company incorporated under the laws of the Czech republic which differ from the laws of countries in which other StatSoft offices are located; each StatSoft office is a separate legal entity that may offer applications and services that may or may not be offered by StatSoft offices in other countries.