Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA™

STATISTICA 12 – software s mnoha významnými vylepšeními

Po dvou letech usilovného vývoje vám s radostí přinášíme novou verzi vašeho oblíbeného softwaru s řadou pozoruhodných vylepšení. Výčet nejdůležitějších najdete v bodech níže. Kompletní seznam novinek pak naleznete v přiloženém pdf souboru. Novou verzi si můžete, jako obvykle, vyzkoušet prostřednictvím měsíční Trial verze, která je dostupná na našich webových stránkách v české i anglické lokalizaci.


Stručný výčet nejdůležitějších vylepšení a novinek ve verzi 12:

Reporting Tables (přídavný modul – nyní ZDARMA při upgradu na verzi 12) – nový modul na tvorbu pokročilých tabulkových výstupů, které jsou významným rozšířením klasických kontingenčních tabulek a umožní vám tvořit vícedimenzionální tabulkové výstupy s různými popisnými charakteristikami v jedné tabulce.

Advanced Query Builder (STATISTICA Base) – zcela nový nástroj po tvorbu dotazů do databází s přehledným uživatelským rozhraním, který vám umožní tvorbu pokročilých dotazů a efektivnější Data Management. 

Stepwise Model Builder (STATISTICA Standard) – nově vyvinutý interaktivní nástroj na krokovou tvorbu logistických regresních modelů, který ocení všichni uživatelé, kteří potřebují mít nad tvorbou modelu úplnou kontrolu.

Analytické funkcionality – verze 12 přináší řadu dalších analytických funkcionalit, jako nové distribuce, nebo nové možnosti zobrazení v Diagramech pro řízení kvality, atd.

Grafy – vylepšení se nevyhnula ani této části softwaru, ta nyní obsahuje např. nový typ grafu – parallel coordinate plot, jednodušší tvorbu Paretova grafu, a různé další možnosti úpravy a správy grafických výstupů. 

Nový Data Miner – největšího pokroku dosáhl modul Data Miner, který nyní obsahuje nový mnohem přehlednější typ uzlů stejně jako nové funkcionality, které vám pomohou provádět analýzy mnohem snadněji a efektivněji než dříve. 


Vzdělávání se StatSoftem ... společnost StatSoft pro Vás na letošní rok připravila několik nových odborných kurzů. Více informací se dozvíte v sekci Kurzy a školení.


verze10trial.gif

verze9b.gif

Naši klienti

loga2.gif

Spolupracující organizace


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2015 StatSoft CR s.r.o.

StatSoft CR je společnost založená podle zákonů České republiky a řídí se zákony, které se liší od zákonů zemí, ve kterých se nacházejí ostatní pobočky společnosti StatSoft. Každá pobočka společnosti StatSoft je samostatný právní subjekt, který může nabízet aplikace a služby, které mohou nebo nemusí být nabízeny pobočkami společnosti StatSoft v dalších zemích.

StatSoft CR is a company incorporated under the laws of the Czech republic which differ from the laws of countries in which other StatSoft offices are located; each StatSoft office is a separate legal entity that may offer applications and services that may or may not be offered by StatSoft offices in other countries.