Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Kurzy & Školení

Kurzy & Školení

Očima účastníků


Kurz Praktická analýza dat (14 - 15.9.2016)

Kurz vedený panem ing. Uldrichem byl vynikající úrovně. Software Statistica ČSÚ používá jako doplněk k ostatním nástrojům při verifikaci kvality dat pořízených v terénu pomocí mobilních technologií. Dopomáhá dodržovat platnou metodiku, zejména pokud jde o detekci vychýlených, příp. extrémních dat v oblasti statistiky spotřebitelských cen, potažmo výpočtu míry inflace. Uplatnění nachází též v oblasti práce s datovými proměnnými, resp. tzv. datových razítek při kontrole sběru dat v terénu. 

Kurz mi pomohl svojí koncepcí vhodně a efektivně zařadit již používané nástroje softwaru Statistica tak, aby byly používány na statistických, nikoli experimentálních základech, za což autorovi kurzu děkuji.


Ing. Jiří Šťastný
Český statistický úřad | ČSÚOvládáni programu Statistica
a Základní kurz statistiky I (12-14.5.2015 - 
U zákazníka)

S programom Statistica pracujem od roku 2009. Napriek tomu, že nie som začiatočník, na kurze som sa mnoho naučila. 

Ovládáni programu Statistica: V rámci ovládania programu som sa oboznámila s funkcionalitami, o ktorých som ani netušila. Možnosti práce s premennými a prípadmi, filtrovanie, prekódovanie, overovanie dát, možnosti makra, import a export údajov a mnohé iné nám lektor nielen ukázal, ale s nami aj precvičil na pripravených príkladoch. Mnohé veci som doteraz robila zdĺhavo a nešikovne, pritom stačí len jeden klik myšou – keď človek vie kde. Predstavil nám naozaj užitočné veci. 

Základní kurz statistiky I: Lektor zvládol perfektne po odbornej stránke a prejavil aj veľmi dobré pedagogické schopnosti. Jednotlivé typy analýz vysvetlil podrobne, vedel reagovať na všetky naše otázky (a to ich bolo naozaj dosť ), vždy vedel o čom hovorí. Jeho prístup bol veľmi ústretový. Čo oceňujem najviac je to, že sa sústredil aj na podmienky pre použitie jednotlivých analýz, na čo sa v praxi veľmi často zabúda a poctivá štatistika sa tak mení na pavedu, či už zámerne alebo z neznalosti. Predstavil nám i neparametrické testy, čím pre nás otvoril ďalšie možnosti práce s dátami. 

Obaja lektori nám poskytli učebné materiály v tlačenej podobe, oboznámili nás s ďalšími možnosťami študijnej literatúry a zoznámili nás s webovou stránkou firmy, kde je veľa dobrých článkov, z ktorých sa dá tiež mnohému priučiť a porozumieť. Oceňujem nie len program Statistica 12, ktorý je veľmi priateľský pre užívateľa, ale veľmi vysoko hodnotím aj kurzy, ktorých som sa zúčastnila. A samozrejme teším sa na ďalšie.


Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD.
KMDG TU Zvolen


Ovládáni programu Statistica (4.5.2015)

Kurz byl zameren na seznámení se se základními funkcemi programu Statistika. Informace byly prezentované lektorem srozumitelnou a prehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nove nabyté poznatky na mnoha príkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já ale i mí kolegové.

Ivana Maxová
Státní zemedelský intervencní fond

Kurz bol profesionálne pripravený vrátene výborne pripraveného školitela, príjemné prostredie pre výuku. Vdaka kurzu som si obohatila velké množstvo nových informácii. Za pozitívum beriem precvicovanie príkladov a trpezlivý prístup školitela, ochota vysvetlit a pomôct.

Ing. Beáta Stajancová
Prešovská univerzita v Prešove

Data Mining (14. – 15.4.2015)

S kurzem Data mining jsem byl nadmíru spokojený. Probírané matematické metody byly velice zajímavé a lektor prokázal krome svých odborných kvalit i výbornou schopnost je srozumitelným zpusobem vysvetlit. Jednotlivá témata jsme si ukázali na príkladech a pracovali s nimi v programu Statistica. Je samozrejme nutné mít k dispozici software odpovídající kvality, nicméne podle mého názoru byla orientace na Statisticu až príliš velká. Sám k ní prístup nemám a mnohem více bych ocenil materiály týkající se vlastního obsahu školení a nikoliv návody na používaní konkrétního softwaru.

Mgr. Marek Daniel, Ph.D.
RWE Supply&Trading CZ, a.s.

Neuronové síte (3. – 4. 2. 2015)

Kurz Neuronové síte prezentovaný v modulu programu Statistica neztratil nic z principu obecnosti, který je blízký vlastní podstate neuronových síti. Jasne a prehledne prezentovaný vhled o principech, architekture a možnostech ucení neuronových sítí umožní absolventovi si utvorit vlastní predstavu o šíri možného využití této metody. A to i v tak netradicní odvetví (pro využívání tohoto nástroje) jako je státní správa a metody rízení, což byl muj prípad. Doporucuji kurz všem, bez ohledu na to jakou softwarovou podporu pro neuronové síte nakonec využijí. Obsah a rozsah je dostatecný a lektor je v tématu doopravdy "kovaný".

Mgr. Bc. Petr Horák
Státní správa

Logistická, ordinální a multinomická regrese (18. 11. 2014)

Z kurzu logistické, ordinální a multinomické regrese si odnáším predevším pozitivní dojem z prístupu lektora, který, ac spíše matematik, dovedl i funkce v pozadí vysvetlit lidsky a srozumitelne, a verím, že na základe jeho výkladu a poskytnutých materiálu budu schopna spocítat bežne se vyskytující príklady s nominálními, ordinálními i metrickými prediktory v oblasti psychologie. Velmi se teším na další kurzy!

Mgr. Lucie Viktorová
Univerzita Palackého v Olomouci

Klasifikacní a regresní stromy (12. 11. 2014)

Kurzy vedené doc. Jirinou jsou na vysoké úrovni jak po stránce teoretické, tak i praktické. Prednášející nejen brilantne ovládá prednášenou problematiku, ale má praktické zkušenosti s rešením typických úloh, ve kterých lze využít rozmanitost prístupu regresních a klasifikacních stromu. Dále dokáže poradit s aplikací dalších dataminingových metod a postupu v rešení konkrétních úloh frekventantu kurzu.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Katedra kineziologie
Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita

Statistika v lékarství I (10. – 11. 11. 2014)

Kurz byl prínosný pro pochopení základních statistických metod používaných pri zpracovávání dat medicinského výzkumu. Týká se to jak metod popisné statistiky tak i metod porovnávání 2 ci více skupin charakterizovaných ruznými typy dat. Výklad byl prováden zkušeným lektorem a jeho výhodou je i neformálnost, kdy vzniklé otázky ci problémy je možné rešit ihned na míste ve spolupráci s lektorem.

MUDr. Karol Curila, Ph.D.
Univerzita Karlova

O kurzu Vícerozmerné statistické metody (20. – 21. 10. 2014)

V októbri 2014 som sa zúcastnil kurzu Vícerozmerné statistické metody organizovanom spolocnostou StatSoft. S priebehom kurzu a jeho organizáciou som bol mimoriadne spokojný. Velmi dobre odborne pripravený lektor nám vytváral výbornú pracovnú atmosféru kde osvojovanie nových poznatkov prebiehalo nenútenou formou. Po krátkom teoretickom úvode bol dôraz vhodne kladený na praktické riešenia úloh, ich interpretáciu, ako aj samostatnú prácu úcastníkov. Pozitívne hodnotím dostupné študijné materiály a súbory s dátami ktoré mi umožnujú dalšie rozširovanie poznatkov získaných na kurze. Chcel by som sa podakovat organizátorom za získané poznatky ktoré budem využívat vo výskumnej práci a ktoré by som rád dalej odovzdával svojim študentom.

Ing. Ján Gažo,PhD.
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

O kurzu Visual Basic ( 29. – 30. 9. 2014)

Kurz Statistica Visual Basic bol pre mna urcite prínosom. Prednášal ho skúsený lektor, ktorý vedel pohotovo a fundovane reagovat na otázky úcastníkov kurzu. Na kurze sme sa naucili základné princípy Visual Basicu, jeho zvládnutie však vyžaduje, aby sme ho aktívne používali.
Samotná téma kurzu je pomerne nárocná. Preto by som doporucovala, aby bol kurz aspon trojdnový. Myslím si, že prípadní záujemcovia ho zvládnu lepšie, ak budú mat aspon základné skúsenosti s tvorbou makier.

Dana Miklisová
SAV
Banská Bystrica

S kurzem „STATISTICA Visual Basic „ jsem byl velmi spokojen, protože program kurzu byl doplnen praktickými príklady, které si úcastníci kurzu meli možnost ihned vyzkoušet a následne jejich konstrukce s lektorem rozebrat.
Velmi bych ocenil prístup lektora Ing. Boxana, který velmi ochotne reagoval na naše dotazy a v prubehu programu kurzu vytvárel makra v vývojovém prostredí jazyka STATISTICA Visual Basic, které byly praktickým rešením našich dotazu.
Všem, kterí mají zájem zautomatizovat své rutinní analýzy a opakované cinnosti v prostredí software STATISTICA s vytvorením standardizovaného reportingu s vysokým podílem automatizovaných cinností tento kurz doporucuji.

Jirí Jemelka
OP Papírna


O kurzu Ovládání programu STATISTICA (1. 9. 2014)

S kurzem jsem byl spokojen. V podstate naplnil mé ocekávání ohledne základního seznámení se s programem Statistica a místy ho i predcil napr. v tipech k práci s daty.
Kurz bych urcite doporucil zacínajícím uživatelum tohoto programu. Pro me osobne byl kurz prínosný a nabyl jsem presvedcení, že Statistica je uživatelsky velmi príjemný software.

Pavel Teplý
Univerzita Karlova
Prírodovedecká fakulta

Kurz pro me urcite prínosný byl, nejužitecnejší pro me bylo osahat si pod dohledem ruzné možnosti programu Statistica; nejsem typ cloveka, který by si sám doma po vecerech zkoušel, co prográmek umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma semináre, kam prijdu a lektor mi ukáže co s programem lze a následne si to mohu sama na nejakém príkladu zkusit. Velmi také ocenuji milé a profesionální jednání, at už pri prihlašování na kurz (v mém prípade na poslední chvíli) nebo prímo na míste na seminári.

Radka M. Dvoráková
Univerzita Karlova
Prírodovedecká fakulta

O kurzu Základní kurz statistiky II (12. – 13. 6. 2014)

Kurz byl pro mne osobne velmi prínosný zejména svou interaktivitou, individuálním prístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, vcetne komentáru a prípadných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, nebot mi priblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám pri designování výzkumného nástroje pro úcely mé dizertacní práce.

Petr Suchácek
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta

O kurzu Základní kurz statistiky I (5. – 6. 6. 2014)

Dekuji za možnost zúcastnit se Vašeho kurzu Základní kurz statistiky I (5. - 6. 6. 2014).
Zde je shrnutí mých poznatku:
1. Kurz byl prezentován zajímavou i zábavnou formou lektorem Ing. Uldrichem s využitím softwaru na praktických príkladech z ruzných odvetví
2. Svižné tempo, které dle mého názoru vyžadovalo již predem alespon základní znalosti statistiky
3. Po cca 17 letech od okrajové výuky na VŠCHT jsem si kurzem statistiku pripomnela, dosud jsem ji v práci ve vetším rozsahu nevyužívala, což se nyní má zmenit
4. Nyní si musím osvojit a zažít práci se softwarem (dle mých posledních informací firma již zakoupila AJ verzi)
5. Využiji ANOVU, neparametrickou statistiku, testování hypotéz, grafické výstupy pri porovnávání souboru biologických dat.
Lucie Cerná
Sample and Standard Administrator
Bioanalytical Dept.
QUINTA - ANALYTICA s.r.o.

O kurzu Casové rady a predikce (26. – 27. 5. 2014)

Velice dekuji za Vaši vstrícnost a zejména pak vstrícnost lektora Mgr. Bašty.

Ing. Radka Procházková, Ph.D.
Provozne ekonomická fakulta
Katedra statistiky
Ceská zemedelská univerzita v Praze


O kurzu Analýza prežití (25. 4. 2014)

Kurz Analýza prežití hodnotím velmi pozitivne. Jedná se o užitecný nástroj pro specifický typ dat a pomocí školení lze snadno a rychle pochopit teoretická východiska, prakticky aplikovat získané informace na pripravených datech a tím upevnit svoje nové poznatky. Nutno podotknout, že se jedná o problematiku velmi širokou a z pohledu jednodenního kurzu o maximální snahu využít vymezený cas. Prístup lektora byl velmi profesionální s durazem na samostatné procvicování za jeho soustavné asistence a obcas proložené vtipnou poznámkou, která odlehcila „hutné“ téma. Kurz vrele doporucuji. Dekuji lektorovi MUDr. RNDr. Ondreji Bradácovi a spolecnosti StatSoft!

Ing. Tomáš Badal, Ph.D.
Mendelova univerzita

O kurzu Statistika ve spolecenských vedách (10. - 11. 3. 2014)

Kurz Statistika ve spolecenských vedách mi umožnil oprášit drívejší znalosti a utrídit si poznatky o základních metodách statistické analýzy. Díky teorii a praktickým príkladum probíraných v kurzu nyní presne vím, které z nich mohu použít na svá data z dotazníkových šetrení, abych neudelal chybu a vyhnul se tak zbytecné práci v budoucnu. Jako velké plus vnímám také to, že jsem nyní schopen sám argumentovat, pokud recenzenti v posudcích na mé clánky budou uvádet neoprávnené výtky na použité statistické postupy.

Ph.Dr. Petr Hlado, Ph.D.
Mendelova univerzita

Kurz statistiky ve spolecenských vedách me pomohl velmi rychlým a názorným zpusobem pochopit možnosti využití statistických metod pri zpracování výsledku dotazníkových šetrení vcetne jejich následné vizualizace. Na kurzu ocenuji vstrícnost lektora a názornost výkladu, který byl zameren na obvyklé problémy z praxe.

Ing. Michal Placek, MSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

O kurzu Ovládání programu STATISTICA (3. 3. 2014)

Kurz hodnotím jako prínosný z hlediska získaného množství informací o programu STATISTICA. Ocenuji predevším to, že byl veden srozumitelnou a zábavnou formou príkladu.
Ing. Jana Necesalová, DiS.
Státní zdravotní ústav v Praze

O kurzu Vícerozmerné statistické metody (24. – 25. 2. 2014)

Na kurzu Vícerozmerných statistických metod se mi velmi líbilo jednak vynikající organizacní zajištení (poskytnutím všech výukových materiálu a mesícní verze softwaru zdarma pocínaje a obcerstvením konce), jednak individuálne prístupný styl a zpusob výuky, kdy bylo možno se krome vyzkoušení výpoctu na simulovaných datech zeptat na jakékoliv aplikacní problémy probíraných metod ve vlastním výzkumném zámeru. Osobne si odnáším rozšírený obzor v možnostech statistických analýz a pozitivní dojem z profesionálního prístupu spolecnosti StatSoft.

Lucie Viktorová
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole ucili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to treba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metode PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický.
Bára Saifrtová
VŠE
fakulta informatiky a statistiky
katedra Demografie

O kurzu Data Mining (6. – 7. 2. 2014)

Kurz byl prínosný. Naucil jsem se v nem ovládat jednotlivé prístupy k metodám Data miningu. Lektori byli fundovaní.

Mgr. Vladimír Hofman
Státní zemedelský intervencní fond
referent Oddelení rizikové analýzy a rízení kontrol DPZ
Odbor kontrol na míste IACS a SOT

O kurzu Ovládání programu STATISTICA (27. 1. 2014)

Absolvování kurzu „Ovládání programu STATISTICA“ bylo pro mne duležité predevším pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitrní filozofie. Užitecná je inspirace príklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu.

Irena Rehurková, RNDr., Ph.D.
Státní zdravotní ústav v Praze

S kurzem Ovládání programu STATISTICA 12 jsem byla velmi spokojená. Vyhovoval mi zpusob prezentování jednotlivých kroku dataprojektorem a soucasné rešení úloh v programu na pocítaci, následná kontrola rešení u jednotlivých úcastníku kurzu. Vyhovovalo mi tempo výkladu i vstrícný prístup prednášejícího. Vzhledem k tomu, že jsem predtím program neznala, ocenila jsem i možnost nainstalovat si na dobu 1 mesíce program na svém osobním pocítaci, abych si postupy procvicila.

RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
Prírodovedecká fakulta

O kurzu Casové rady a predikce (2. -3. 12. 2013)

Prístup spolecnosti StatSoft a jejich lektoru odborných kurzu je velmi profesionální. Kurzy jsou zamereny na praktické využívání príslušných metod s oporou velmi kvalitne pripravených dat a materiálu. Ovšem nejvetší hodnota kurzu spocívá ve velmi profesionálním prístupu lektoru s praktickým prístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. Jmenovite musím vyzdvihnout lektora Mgr. Milana Baštu, Ph. D., který nejen že dokázal profesionálne prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní úcastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozrejmé. Dekuji poradatelum a lektorum za profesionální prístup. Svoji spokojenost podtrhuji registrací na další kurzy konané v roce 2014. Doufám, že se na techto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálne stejnou spokojenost a následne profesní využívání získaných dovedností jako já.

Ing. Tomáš Badal
Ústav lesnické a drevarské ekonomiky a politiky
Lesnická a drevarská fakulta
Mendelova univerzita v Brne

O kurzu Základní kurz statistiky I (28 .- 29. 11. 2013):

1. Školitel: Zde jsem byla velice spokojená, jednalo se o školitele, který byl velice vstrícný požadavkum o podrobnejší vysvetlení ci dovysvetlení probírané látky. Projev byl velmi srozumitelný, jasný, prezentace návodu byla taktéž jasná a srozumitelná. K osobe – ci práci školitele nemám žádné výhrady, naopak.

2. Obsah školení: Zde bych mela pripomínku, která se týká náplne. Úcastnila jsem se obou dnu, do kterých musel školitel zaclenit príliš mnoho uciva. Vím, že zde hrála roli zkušenost úcastníku s prací se statistikou, která nebyla vyvážená (nekterí kolegové byli zkušenejší a dožadovali se vysvetlování složitejších úkonu, což pro „zacátecníky“ je obtížné sledovat linii daného školení. Píši tyto rádky s vedomím, že jsem zacátecník a privítala bych pozvolnejší postup – po menších dávkách uciva.

PhDr. Sona Lemrová, Ph.D.
Katedra psychologie Filozofické fakulty
Univerzita Palackého v Olomouci

Kurz organizovaný ve dne 28.-29. 11. byl dobre pripraven. Úcastníci dostali podpurné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný.
Kladne hodnotím odborné znalosti a prístup lektora, který byl vstrícný a zohlednoval ruzné tempo jednotlivých úcastníku.
Informace pro mne byly prínosem a budu je v hojné míre využívat i pri další práci se softwarem Statistika od firmy StatSoft.

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci


V prubehu roku 2013 a 2014 jsem postupne prošla kurzy Príprava a zpracování dat, Základní kurz statistiky, Vícerozmerné statistické metody, Navrhování a analýza experimentu, Statistika v lékarství I a Statistika v lékarství II. Ocenuji vstrícnost pracovníku firmy StatSoft, skvelou organizaci a výbornou úroven prednášejících lektoru. Kurzy jsou vyvážené co do teoretického statistického základu i tréninku praktických dovedností, jsou postavené na vhodne volených a velmi zajímavých príkladech napríc mnoha obory. Získané znalosti mohu uplatnit pri zpracování vlastních experimentálních dat, pri konzultacích prací studentu i pri výuce.

Doc. Ing. Anna Krejcová, Ph.D.
FChT, Univerzita Pardubice


O kurzu Logistická, ordinální a multinomická regrese (1. 11. 2013):

Kurz "Logistická, ordinální a multinomická regrese", jehož jsem se zúcastnila spolecne se svou diplomantkou Ludmilou Navrátilovou, byl pro nás obe prínosný. Ocenuji prehledne pripravené výukové materiály, vhodne zvolené datové soubory a predevším velmi erudovaný výklad lektora doc. Arnošta Komárka. Obtížné téma, jakým bezesporu logistická, ordinální
a multinomická regrese je, podal srozumitelne a prístupnou formou. Pro me osobne byly nejzajímavejší partie o práci s agregovanými daty a rovnež výklad o kumulativním logitovém modelu proporcionálních šancí. Získané vedomosti a dovednosti využiji jak pri výuce tak pri spolupráci s lékari z Masarykova onkologického ústavu v rámci projektu A-Math-Net.


RNDr. Marie Budíková, Dr.
Prírodovedecká fakulta
Masarykova univerzita


Dekuji za zajímavý kurz. Predevším ocenuji praktickou využitelnost výstupu kurzu. Lektor mel príjemné vystupování a vstrícný k jakýmkoliv dotazum. Zájemcum, kterí se chtejí blíže seznámit s regresí, doporucuji absolvovat kurzy ve spolecnosti StatSoft.

Ing. František Sejkora
Univerzita Pardubice

O kurzu Regresní analýza (4. 11. 2013):

Užitecný kurz, jenž prohlubuje znalosti regresní analýzy, pomáhá pochopit matematické postupy v regresní analýze a ukazuje ruzné príklady využití.

Velmi jsem ocenil ukázku regrese kombinující lineární a kategorická data.

PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích
Ekonomická fakulta KSR


O kurzu Statistika v lékarství II (9.-10.5.2013):

Lékari zabývající se praktickou medicínou verí, že argumentace pocházející z oblasti tzv. medicíny založené na dukazech obsahuje úplné informace z presného a správného zpracování dat definovaných zdroju. Každý z nás se musí vyrovnat s interpretací techto dat. K tomu je velmi užitecné umet posoudit vztah mezi statistickou významností a praktickou duležitostí predkládaných informací.

Marketingove orientovaný prístup k cílevedome definovaným populacním skupinám a prístup k zcela urcitému jedinci se všemi jeho specifickými charakteristikami muže být odlišný.

Nenahraditelným pomocníkem pri rešení každodenních problému praxe muže být vedle hlubokých medicínských znalostí také co nejlepší orientace v problematice využívání výsledku statistického zpracování hromadných dat. Jedine tak lze víru ve správný postup pri užití dostupných informací nahradit umením optimální praxe. Pacienti vetšinou verí, že my víme. Bez znalostí zbývá víra i nám.

K rešení tohoto problému mne osobne velmi napomáhaji odborné informace pracovníku StatSoft CZ a jimi organizované kurzy.

MUDr. Lubomír Berka, CSc.
Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes
v Jindrichove Hradci


O kurzu Vícerozmerné statistické metody (7. – 8. 10. 2013)

S tímto kurzem jsem byla velmi spokojena, byl velmi dobre organizovaný, a ješte lépe vysvetlený výborným lektorem panem Galetou.

Pro své vlastní výsledky získané znalosti zatím aplikovat nemohu (mám velmi odlišné experimentální designy), avšak nyní budu schopna pomáhat s vyhodnocením dat nekterým kolegum z našeho výzkumného ústavu.

MSc. Iryna Kuklina
Jihoceská univerzita v CB


Kurz byl pro me velmi prínosný hlavne z hlediska praktického využití probíraných metod na konkrétních príkladech. Pan Galeta byl velmi ochotný nám cokoliv podrobne vysvetlit a dokázal odpovedet na všechny naše otázky. Jeho príklady z praxe byly nejen názorné ale i zajímavé. Dobré bylo, že mel k dispozici velké množství souboru s daty z nejruznejších oblastí. Také prostredí a zázemí kurzu bylo velmi príjemné. Dekuji a teším se na další kurzy.

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.
Katedra psychologie
Filozofická fakulta UPOL


Kurz Vícerozmerné statistické metody, ktorý prebehol v dnoch 7. - 8. 10. 2013 splnil všetky ocakávania a požiadavky, s ktorými som na kurz prišiel. Pozitívne hodnotím predovšetkým odbornú úroven školitela ako aj jeho flexibilný prístup a nasadenie pri vysvetlovaní preberanej látky. Tak isto kladne hodnotím pomer medzi preberanou teóriou a praktickými cviceniami zameranými na aplikáciu jednotlivých analýz. Na zodpovedajúcej úrovni (množstvo aj kvalita) bolo aj technické zabezpecenie školenia (školiace materiáli, dáta a pod.). Poznatky nadobudnuté pocas školenia využijem vo svojej odbornej práci.

Mgr. Marek Hladík, PhD.
Archeologický ústav AV CR, Brno, v. v. i.
Arch. výzkum Mikulcice

O kurzu Casové rady a predikce (20.-21.5.2013):

Casové rady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo pred radou let a podarilo se mi témer vše zapomenout, vybral jsem si práve tohle školení. Kurz byl prínosný v tom smyslu, že jsem si strucne pripomnel základní metody a postupy. Lektor casovým radám evidentne rozumel a umel nejen dobre vysvetlovat, ale i vystihnout vždy to nejduležitejší z daného tématu.

Mgr. Daniel Marek, Ph.D.
RWE Supply & Trading CZ


V máji 2013 som absolvovala kurz Casové rady a predikce, ktorý viedol skúsený lektor Mgr. Milan Bašta, PhD.
Pod jeho vedením sme získali nové vedomosti a osvojili sme si praktické zrucnosti pri tvorbe modelov casových radov použitím softvéru Statistica.
Podelil sa s nami o svoje skúsenosti a poznatky, ktoré clovek získa praxou a ktoré nenájdeme v žiadnom manuáli. Za velké plus považujem, že sme dostali cenné praktické rady, ako postupovat v konkrétnych prípadoch. Záujemcov o kurzy by som upozornila, že je dobré byt so softvérom "zhruba" oboznámený, lebo kurzy sú obsahovo velmi nárocné a niet na nich dost casu vysvetlovat samotnú obsluhu softvéru.
Zároven dakujem firme Statsoft, že som tento kurz dostala ako výhru za úcast v ich pravidelnej štatistickej sútaži.

RNDr. Dana Miklisová, PhD.
Parazitologický ústav SAV

Kurz casové rady a predikce, bol prednášaný odborníkom, ktorý mal v danej téme nielen odborné znalosti ale aj praktické znalosti. Kurzom som si rozšírala tieto znalosti v danej tématike. Prednášajúcemu bolo rozumiet, vysvetloval na úrovni. Velmi som ocenila, že doplnil teóriu aj konkrétnymi príkladmi, ktoré si mohli úcastnici vyskúšat sami v štatistickom softvéri.

Mgr. Martina Kraková
Masarykova univerzita
Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.