Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Analýzy & Konzultace

Analýzy & Konzultace

Obecné informace

Odborně zaštiťujeme například tyto oblasti:

 • Práce s datovými zdroji, přístupy a zpracování databázových dotazů, spolupráce mezi STATISTICA a Excel (případně jiných matematických a statistických programů)
 • Obecná analýza dat, interpretace výsledků, tvorba správných a zároveň působivých grafických výstupů a reportů
 • Pokročilé metody implementované v programu STATISTICA & STATISTICA Data Miner (neuronové sítě, nelineární regrese, bayesovské a jiné klasifikátory, CART, MARS, SVM…)
 • Obecná koncepce data miningu a jeho provádění ve STATISTICA Data Miner
 • Biostatistika v lékařství, farmacii, molekulární biologii a jiných biologických oborech
 • Modelování a analýzy v chemických a dalších technických oborech
 • Monte Carlo & Latin Hypercube simulace (včetně zachování kovarianční struktury proměnných – Iman & Conower). Recentně velmi oblíbená metoda ve finančnictví, stavebnictví, hodnocení spolehlivosti…
 • Obecná optimalizace mnohorozměrných procesů se zákazníkem požadovanou ztrátovou funkcí. Přínosná to metoda jak při návrhu technických zařízení, tak při optimalizaci procesů ve firmě.
 • Aplikace neuronových sítí na složité mnohorozměrné (a datovou velikostí prakticky neomezených) problémy z různých oblastí přírodních i společenských věd.
 • Použití statistických a dataminingových metod pro marketingové a finanční úlohy (segmentace trhu, zákaznická věrnost, průzkumy trhu)
 • Poradenství v oblasti obchodu, řízení a navrhování strategií
 • Analýza spolehlivosti/přežívání v průběhu celého životního cyklu výrobku/pacientů
 • Modelování a prognózování časových řadCreated by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.