Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Enterprise

Enterprise

PI konektor

PI konektor je modul, který umožňuje číst data z PI systému. Data jsou vrácena v softwaru Statistica ve formě tabulky Statistica.

PI konektor využívá PI SDK (software development kit) a vytváří tak nástroj, pomocí kterého se lze přirozeně dotazovat do PI systému. Tento nástroj lze používat nejen interaktivně, ale též pomocí automatizovaných skriptů, pomocí jazyka Visual basic, a to i z jiných aplikací, které jazyk Visual basic podporují, jako např. Visual Studio, MS Excel a další.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.