Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA Reportovací tabulky

Statistica Desktop

STATISTICA Reportovací tabulky (Reporting Tables) jsou komplexním interaktivním nástrojem pro tvorbu pokročilých tabulkových výstupů. Jde o výpočet popisných charakteristik pro kategorie a kombinace kategorií. Tyto výsledky jsou výraznou nástavbou a rozšířením klasických kontingenčních tabulek. Při upgradu na verzi 12 je tento nástroj nyní zdarma!

STATISTICA Reportovací tabulky přináší tyto funkcionality:

[STATISTICA - ukázka]

  • Výsledky lze získat kategorizováním podle různých proměnných sloupcově, řádkově i ve vrstvách
  • Možnost kategorizování podle mnoha proměnných najednou, tyto proměnné mohou být navíc do sebe hierarchicky vnořeny
  • Velké množství statistických charakteristik pro reportování (jde o všechny charakteristiky přístupné v popisných statistikách softwaru STATISTICA a některé další), je možné také reportovat v jedné tabulce více charakteristik najednou (například průměr spolu s useknutým průměrem a mediánem)
  • Možnost plné kontroly nad formátováním výstupu (ohraničení, barvy písma, pozadí, prolínání barev)
  • Možnost podmíněného formátování - je možné nadefinovat pravidla pro formátování buňky na základě výsledné hodnoty v dané buňce
  • Během tvoření tabulky je možné generovat si náhled, finální výsledky ve formě tabulky lze vygenerovat stiskem tlačítka
  • Interaktivita spočívá v možnosti přetáhnutí typu „drž“ a „pusť“ do příslušné sekce dialogu Reporting Tables
  • Podpora dat typu mnohonásobných odpovědí
  • Možnost nahrávání makra pro pravidelné vytváření analogických reportů

Nástroj STATISTICA Reportovací tabulky
si lze vyzkoušet v trial verzi softwaru STATISTICA 12. Pro rychlé zorientování si přečtěte náš návodný článek.

Reportovací tabulky jsou významný pomocníkem, pokud potřebujeme sumarizovat velké množství dat v jednoduše srozumitelném formátu. Tento nástroj je výhodné využívat také k prvotním analýzám datového souboru, to vše jednoduchým, přehledným a interaktivním způsobem.


Ukázka interaktivního dialogu:

[STATISTICA - ukázka]


Ukázka výsledných tabulek:

[STATISTICA - ukázka][STATISTICA - ukázka][STATISTICA - ukázka] Reportovacích tabulky jsou novým a velmi užitečným nástrojem pro všechny typy datových souborů. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na adresu support@statsoft.cz.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.