Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Registrace produktů

Pokud jste si ještě nezaregistrovali svůj produkt STATISTICA, můžete tak učinit zde. Potřebujete k tomu jen registrační soubor StatSoftRegistration.txt, který se automaticky generuje při instalaci.


vstuptecs.gif


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.