Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

STATISTICA Standard Cz jako podpora pro vědeckou činnost


Trnavská univerzita v Trnave k vyhodnocování experimentální dat a podpoře výuky využívá software STATISTICA.

Software společnosti StatSoft je v současnosti na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity využíván jednak jako podpora samostatné výuky, ale především jako podpora vědecké činnosti, která je požadována od partnera/zadavatele (např. od státu).


Více informací o přínosech řešení v oblasti výzkumu a vzdělávání si můžete přečíst v případové studii v záložce O firmě.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.