Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

STATISTICA pomáhá s analýzou dat pro vědecký výzkum


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave k vyhodnocování experimentální dat a podpoře výuky využívá software STATISTICA.

Více informací o přínosech řešení v oblasti výzkumu a vzdělávání si můžete přečíst v případové studii v záložce O firmě.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.