Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

STATISTICA pomáhá Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.


Software STATISTICA je využíván při klinických výzkumech v souvislosti s optimalizací léčiv, cílem je odhadnout správné dávkování léčiva pro pacienty na jednotkách intenzivní péče.

Více informací o přínosech řešení v oblasti klinické farmakologie si můžete přečíst v případové studii v záložce O firmě.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.