Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

Česká kancelář pojistitelů používá pro přesnější odhady výše škod STATISTICA Text Miner


Společnost StatSoft úspěšně implementovala nástroj pro analýzu nestrukturovaného textu STATISTICA Text Miner v České kanceláři pojistitelů. STATISTICA Text Miner pomáhá ČKP členit škody na závažné a méně závažné, současně umožňuje přesnější odhady výše škod, které se vážou k pojistným událostem povinného ručení vozidel.

Více informací o přínosech řešení si můžete přečíst v případové studii a v tiskové zprávě v záložce O firmě.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.