Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

Víte, že...


Víte, že vylepšení uživatelského prostředí spočívají v možnosti řídit způsob zobrazování grafů, chování tabulek a celkové interaktivnosti systému STATISTICA?

Snáze se díky novému stromovému uspořádání možností v komplexnějších (vícevrstvých) dialozích naleznou a prozkoumají zvolené volby pro aplikaci (v dialogu Možnosti přístupném přes volbu Možnosti na záložce Nástroje ribbon baru nebo přes nabídku Nástroje - Možnosti u klasického panelu nástrojů) nebo pro grafy (v dialogu Možnosti grafů přístupném přes volbu Možnosti grafů na záložce Formát ribbon baru nebo přes nabídku Formát - Možnosti grafů u klasického panelu nástrojů).
Rychle lze data pro analýzu vybrat prostřednictvím zaškrtávátka Aktivovat filtr v dialogu  Podmínky výběru případů. Tato volba nově aktivuje vizualizaci vybraných případů (výchozí nastavení je světle zelené pozadí u vybraných případů), takže je hned patrné, které případy se užijí pro analýzu.
Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.