Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aktuality

Používáte SAS datový sklad či SAS pro BI?


Zúčastněte se internetového semináře "Predictive Modeling: Model Deployment Options and Scoring Using SAS Code".

STATISTICA Data Miner poskytuje plnou nabídku možností pro prediktivní modelování od získání dat/agregaci/čištění po jejich vizualizaci, tvorbu modelu a jeho ověření včetně možností integrace s existující SAS BI infrastrukturou pro přístup k datům a nasazení/skórování.

Název: Predictive Modeling: Model Deployment Options and Scoring Using SAS Code

Přednášející: Danny Scott, Senior Statistician

Datum: pátek 4.12.
Hodina: 18:00
Trvání: 1 hodina
Cena: zdarma
Jednací jazyk: angličtina

Přihlaste se zde.

Co by vás ještě mohlo zajímat z minulých seminářů:

  • Predictive Modeling for the Insurance Industry
  • Data Mining Applications: Improve CRM Predictions with Behavior Scoring
  • WebSTATISTICA: Deploying Data Analysis & Data Mining Across the Enterprise
  • Overview of STATISTICA Data Miner
  • Overview of STATISTICA Data Miner Recipes
  • Data Mining Applications in Pharma/BioPharma Product Development
  • Integrating R and STATISTICA: Integration Options and Features to Leverage Specialized R Functionality in STATISTICA and WebSTATISTICA Solutions

Prohlédněte si záznam těchto a dalších seminářů.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.