Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Lektoři

Specializované vzdělávací kurzy společnosti StatSoft CR vedou interní a externí přednášející s mnohaletou odbornou praxí a velmi vysokou úrovní znalostí v příslušné oblasti teoretické i aplikované statistiky. Rádi bychom Vám je zde trochu představili.

PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Vzdělání 
 • 2001-2004 Bc. (ekonomie) Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004-2006 Mgr. (ekonomie) Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2006 PhDr. (ekonomie) Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2007-2011 Ph.D. (ekonomie) Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Praxe 
 • od roku 2011 odborný asistent, výzkumný pracovník, přednášející ( Econometrics II, Quantitative Finance I, Quantitative Finance II), Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
 • od roku 2007 odborný pracovník, Ústav teorie informace a automatizace Akademie Věd ČR, oddělení ekonometrie 
 • od roku 2007 výuka Applied Econometrics, Quantitative Finance I, Quantitative Finance II, Econometrics A
www: http://ies.fsv.cuni.cz/en/staff/barunik


Mgr. Milan Bašta, Ph.D.Vzdělání
 • od roku 2006 PhD. studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze
 • 1998-2003 Mgr. v oboru Fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Praxe
 • od 2008 odborný asistent na Katedře statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE v Praze (výuka statistiky, publikační činnost)
 • 2008-2010 občasné přednášky ze statistiky na ČVUT, Praha
 • 2003-2007 výzkumný pracovník, Astronomický ústav Akademie věd ČR
 • 2004 konzultant v oboru softwaru a informačních technologií: Unicorn Consulting

Mgr. BC. Silvie BělaškováVzdělání  
 • 1997-2002 - MU Brno, Fakulta přírodovědecká, obor matematika-deskriptivní geometrie učitelství pro střední školy, Mgr.
 • 2003-2007 - MU Brno, Fakulta právnická, obor právo sociálního zabezpečení, Bc.
 • 2009-dosud - MU Brno, Doktorské studium, Ph.D.
 • 2010-dosud - UP Olomouc, Doktorské studium, Ph.D.
Praxe
 • 2002-2004 - SOUSaE Brno, učitelka matematiky a anglického jazyka
 • 2004-2005 - Gymnázium Valašské Klobouky, učitelka anglického jazyka
 • 2008-dosud - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, asistent na Ústavu matematiky
Vybrané publikace

 • Oplatková Z., Šenkeřík R., Bělašková S., Zelinka I.: Synthesis of control rule for synthesized chaotic system by means of evolutioanary techniques, Mendel 2010, Brno, Czech Republic, p.91 - 98, ISBN 978-80-214-4120-0.
 • Bělašková S., Blažková L.: Moderní analýza medicínských dat, IT Systems 12/2010.
 • Bělašková S., Oplatková Z.: Application of Software Mathematica in Mathematics, Aplimat – Journal of Applied Informatics, 2011, ISSN 1337-6365, accepted for publication
 • Chudý S., Neumeister P., Bělašková S.: Studentś opinions on study degree in social pedagogy and usage on practice, Sapere Aude, 2011, 212-220,ISBN 978-80-904877-2-7.
 • Horková I., Bělašková S.: Warfarin a rizikové kombinace léků, XV.Gerontologické dny Ostrava,2011,ISBN 978-80-02-02339-5.MUDr. et RNDr. Ondřej Bradáč


Vzdělání 

 • 1999-2006   1. LF UK, Praha
 • 1999-2006   MFF UK, Praha, obor biofyzika a chemická fyzika
 • 2009 Rigorozní zkouška na MFF UK, téma: Ab inito výpočty reaktivity derivátů cis-platiny, školitel: Prof. RNDr. Ing. J. Burda, DrSc.  

 • Od 2006 postgraduální student v oboru Neurovědy, téma: cerebrovaskulární onemocnění, školitel: Prof. MUDr. V. Beneš DrSc.  

Praxe

 • Od 9/2006 dosud lékař na Neurochirurgické klinice 1. LF UK a ÚVN Praha
 • 9/2009  - 9/2010 lékař na Neurochirurgickém oddělení Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, UK    
Vybrané publikace


 • Can Satraplatin be hydrated before the reduction process occurs? The DFT computational study. Bradáč O., Zimmermann T., Burda J.V., J Mol Model. 2012 May 30. Epub ahead of print
 • Hyperfamiliarity in patients with temporal lobe epilepsy. Amlerova J., Cavanna A.E., Bradac O., Javurkova A., Marusic P., Epilepsy Behav. 2012 Jul; 24(3): 332-335.
 • Aneurysm treatment in Europe 2010: an internet survey. Bradac O., Hide S., Mendelow D.A., Benes V., Acta Neurochir (Wien). 2012 Jun; 154(6): 971-978.
 • Comparison of Three Fusion Techniques in the Treatment of the Degenerative CervicalSpine Disease. Is Stand-alone Autograft Really "the Golden Standard"?: (Prospective study with 2-year follow up). Vanek P., Bradac O., DeLacy P., Saur K., Belsan T., Benes V., 16 March 2012, Published Ahead-of-Print
 • N-terminal pro-B-type natriuretic peptide with fractional excretion and clearance of sodium in relation to cardiovascular events after elective cervical spine surgery.Spatenkova V, Bradac O, Kazda A, Suchomel P.Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32(6): 874-878.
 • Central diabetes insipidus is not a common and prognostically worse type of hypernatremia in neurointensive care.Spatenkova V, Bradac O, Kazda A, Suchomel P.Neuro Endocrinol Lett. 2011; 32(6): 879-884.
 • Haemorrhage from a radiosurgically treated arteriovenous malformation after its angiographically proven obliteration: a case report.Bradac O., Mayeroa K., Hrabal P., Benes V., Cent Eur Neurosurg. 2010 May; 71(2): 92-95
 • Comparison of the electronic properties, and thermodynamic and kinetic parameters of the aquation of selected platinum(II) derivatives with their anticancer IC50 indexes. Bradac O., Zimmermann T., Burda J.V., J Mol Model. 2008 Aug; 14(8): 705-716.
Kompletní seznam publikací na: http://www.scistat.cz/#/Views/About.xaml


Mgr. Lenka BlažkováVzdělání 
 • 2002 - 2008 Mgr. v oboru Pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Praxe
 • 2008 - 2010 Specialista řízení rizik v České spořitelně a.s.

RNDr. Václav Čapek Ph.D.Vzdělání
 • 1994 – 2004 Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, obor Pravděpodobnost a matematická statistika
Praxe
 • Nezávislý konzultant v oboru statistiky a analýzy dat, a to zejména v oblasti medicíny, biologie, sociologie a ekonomie. Vedení odborných kurzů, přednášková činnost a publikační činnost. Mezi významné klienty patří Akademie věd České republiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Motole, Institut klinické a experimentální medicíny, 1. a. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Národní ústav duševního zdraví, Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný ústav zemědělské techniky a Výzkumný ústav textilních strojů.

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.Vzdělání
 • 1997 Mgr. Matematika–biologie, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 3. stupeň, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2002 Mgr. Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2012 Ph.D.  Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Praxe
 • od roku 2002 odborný asistent, katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň
Vybrané publikace
 • Sosna D., Galeta P., Sládek V.: A resampling approach to tender relations: the Rebešovice cemetery, Journal of Archaeological Science, Volume 35, Issue 2, pages 342-354, February 2008
 • Sládek V., Berner M., Galeta P., Friedl L., Kudrnová Š.: Technical note: The effect of midshaft location on the error ranges of femoral and tibial cross-sectional parameters, American Journal of Physical Anthropology, Volume 141, Issue 2, pages 325-332, February 2010
 • Galeta P., Sládek V., Sosna D., Čechura M.: Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv.Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. Počítačová podpora v archeologii 2, strany  61-75, 2008.
 • Galeta P, Sladek V, Sosna D, Bruzek J. 2011. Modeling Neolithic dispersal in Central Europe: demographic implications. Am J Phys Anthropol 146:104-115.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.Vzdělání
 • 1990-1995 Elektrotechnická fakulta ČVUT (technická kybernetika), Ing.
 • 1994-2000 Matematicko - fyzikální fakulta UK (Softwarové inženýrství), Mgr.
 • 1995-1998 Elektrotechnická fakulta ČVUT, postgraduální studium, Ph.D.
 • 2003 Matematicko - fyzikální fakulta UK, rigorózní studium, RNDr.
 • 2007 Elektrotechnická fakulta ČVUT, habilitace (technická kybernetika), doc. 
Praxe
 • 1996-1998 vědecko-výzkumný pracovník v Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR
 • 1997-2001 vědecko-výzkumný pracovník v Gerstnerově laboratoři, FEL, ČVUT
 • 2001-2005 vědecko-výzkumný pracovník v Centru aplikované kybernetiky, FEL, ČVUT
 • 2005-2008 odborný asistent, FBMI, ČVUT
 • od roku 2007 docent, FBMI, ČVUT 

Mgr. Tomáš Jurczyk, Ph.D.Vzdělání 
 • 2002-2007 Mgr. v oboru Matematika (specializace Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Od roku 2007 na doktorském studiu v oboru Matematika (specializace Pravděpodobnost a matematická statistika), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Praxe
 • 2006 spolupráce na projektu firmy Mediaresearch zkoumající závislost sledovanosti televize na počasí
 • 2008-2010 výuka na MFF UK (předmět Pravděpodobnost a statistika)
 • 2009 výuka na TU Liberec (předmět Statistická praxe) 
 • 2009-2011 vědecký pracovník v Centru Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku

Vybrané publikace
 • Jurczyk, T.: Ridge least weighted squares, Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, Volume 52, no. 1, 15-26, 2011.
 • Jurczyk, T.: Trimmed estimators in regression Framework, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. Nat., Mathematica 50, 2, 45-53, 2011.
 • Jurczyk, T.: Outlier detection under multicollinearity, Journal of Statistical Computation and Simulation, 82, 2, 261-278, 2012.


doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. Vzdělání 
 • 1995-2000 Mgr. v oboru Matematika (specializace Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2001 MSc. v oboru Biostatistika, Limburgs Universitair Centrum (Universiteit Hasselt), Belgie
 • 2001-2006 Ph.D. v oboru Matematika, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
 • 2008 RNDr. v oboru Matematika (specializace Matematická statistika), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praxe
 • 2001-2007 vědecký pracovník a konzultant, Biostatistické centrum, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
 • 2005-2009 lektor statistiky pro kombinované studium na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • od roku 2007 odborný asistent na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze  
Vybrané publikace
 • RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.,  Mgr. Marian Rybář: Lékař statistikem, nebo spíše statistika pro lékaře? Interní medicína pro praxi, 12(2), strany 114-116, 2010
 • Přehled další literatury: www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/publication.html

RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Vzdělání
 • 1995-2000 Mgr. v oboru Matematika (specializace Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000-2004 Ph.D. v oboru Matematika (specializace Matematická statistika), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008 RNDr. v oboru Matematika (specializace Matematická statistika), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Praxe
 • 2000-2003 výuka na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze
 • 2001-2003 výuka na Fakultě sociálních věd UK v Praze
 • od roku 2001 odborný asistent na Katedře managementu informací, Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (garant hlavních statistických předmětů, přednášející a spoluautorka několika výukových textů z oblasti statistiky)
Vybrané publikace
 • M. Soldánová, O. Lešetický, L. Komárková, T. Dostálová, V.Smutný, M. Špilden:Effectiveness of treatment of adult patiens with the straightwire technice and linguae two-dimensional appliance, Europian Journal of Orthodontics, Oxford University Press, 2011


RNDr. Marian RybářVzdělání 
 • 1992-1997 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství matematiky a biologie 
 • 1997-2000 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, Katedra pravděpodobnosti a statistiky
Praxe
 • 2001 – 2003 finanční analytik ve společnosti Bowis Consulting 
 • 2008 - 2011jednatel a majitel společnosti Matematické a Statistické Projekty a Software s.r.o. Spoluautor optimalizačního software AristoTelos pro optimalizaci lidských zdrojů v kontaktních centrech
 • V současnosti poskytuje školení, zpracování dat a publikační činnost v oblasti lékařské statistiky

Vybrané publikace
 • RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.,  Mgr. Marian Rybář: Lékař statistikem, nebo spíše statistika pro lékaře? Interní medicína pro praxi, 12(2), strany 114-116, 2010


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.