Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Úvod do statistiky v biomedicíně

Kurzy & Školení

[STATISTICA - ukázka]

Cílem jednodenního semináře je vstup do statistického zpracování dat v oblasti biomedicíny. Účastníci se seznámí se základy statistického usuzování a s tím spojenými problémy. Na konkrétních příkladech, za použití programu Dell Statistica, si vyzkouší nejpoužívanější statistické metody. Kurz je určen zejména pro ty, kteří se statistické analýze nikdy nevěnovali, nebo s ní začínají.

Účastníci se na semináři naučí

 • Volit statistické postupy podle typu dat 
 • Pracovat s popisnou statistikou
 • Poradit si s extrémními hodnotami
 • Rozumět vztahu dvou proměnných (korelace, kontingenční tab.)
 • Princip problematiky testování hypotéz
 • Interpretovat výsledky analýz
 • Testování normality (graficky, testem)
 • Všechno prakticky provést v softwaru


Program semináře

 • Základy práce se softwarem Dell Statistica
 • Úvod do analýzy dat
  • Principy statistické analýzy dat
  • Cíle statistického zpracování dat
 • Popisná statistika
  • Typy proměnných
  • Charakteristiky polohy a variability
  • Vhodná vizualizace dat
  • Vztah dvou veličin
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Testování hypotéz
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
  • Příklady použití vybraných testů
 • Vybrané statistické metody
  • t-test, základní neparametrické testy, korelační analýza
 • Přehled statistických metod a jejich využití v oblasti zdravotnictví
 • Diskuze

[STATISTICA - ukázka]
Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows, dobrá nálada.


Cena
  • Seminář je zdarma.

Termíny a čas semináře
  • Praha-Chodov, V Parku 2325/16, 9:00-16:30
  • 12.11.2014
  • 13.11.2014
  • 2.12.2014
  • 3.12.2014
Školení zahrnuje

 • Materiály v PDF, měsíční testovací verzi softwaru, certifikát o absolvování semináře.


Přihlásit


Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.

Mediálním partnerem akce je časopis IT Systems.

[STATISTICA - ukázka]
Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.