Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Statistika v lékařství II

Kurzy & Školení

Kurz je pokračováním statistiky v lékařství. Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat. Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími statistickými technikami používanými v lékařství. V závěru kurzu je i úvod do metodologie, která je potřeba pro psaní odborných článků a využití nástrojů medicíny založené na důkazech.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy pravděpodobnosti 
 • Vícenásobná regrese 
 • Zobecněné lineární modely
  • Logistická regrese
  • Poissonovská regrese
  • Log-lineární modely
 • Ohodnocení binárních diagnostických procedur
  • Bayesův vzorec
  • Incidence, prevalence, senzitivita, specificita
  • Pozitivní a negativní prediktivní hodnota
  • ROC křivka
  • Plocha pod křivkou (AUC).
 • Základy analýzy přežití
  • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
  • Logrankový dvouvýběrový test
  • Coxův model
  • Parametrický AFT model
 • Základní typy statistických studií používaných v lékařství
  • Průřezová studie
  • Pozorovací studie
  • Klinické pokusy, …
 • Úvod do metaanalýz
  • Medicína založená na důkazech (evidence-based medicine)

Předpokládané znalosti účastníků


Cena
Termíny a čas kurzu

Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.