Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Praktická analýza dat

Kurzy & Školení

[STATISTICA - ukázka]

  Dvoudenní kurz Praktická analýza dat je určen těm, kteří potřebují s analýzou začít, ale Základní kurz statistiky I má pro ně příliš širokou osnovu. Tento kurz klade důraz na procvičování samostatných úloh týkajících se zpracování dat z různých oblastí lidské činnosti. Podrobněji budou vysvětlena témata typy proměnných, popisná statistika, vizualizace výsledků, vztahy proměnných a interpretace výsledků. Nosným cílem školení je předat účastníkům maximální know-how potřebné pro samostatnou práci nad daty, naučit je porozumět základním statistickým přístupům, které budou využitelné v praxi při zpracování provozních dat.

  To znamená:
  • Rozeznat naměřená data podle typu
  • Volit statistické postupy podle typu dat
  • Rozhodnout, kdy má smysl počítat průměrné hodnoty a kdy použít alternativu
  • Poradit si s extrémními hodnotami
  • Rozdělit data podle kategorií
  • Detekovat chybná data nebo data mimo rozsah
  • Rozhodnout, jaké přístupy zvolit chci-li porovnat dvě proměnné, např.:
  • - Vliv jednotlivých skupin na naměřené hodnoty
  • - Vliv zákazníka na naměřené hodnoty
  • - Vliv látky (materiálu) na naměřené hodnoty
  • - Vliv naměřené hodnoty na jiné naměřené hodnoty
  • - Vliv měsíce, týdnu, dne na sledované ukazatele
  • - Atd.
  • Vytvořit si nové proměnné pro analýzu
  • Ověřit vhodně variabilitu hodnot, najít typickou hodnotu pro danou skupinu
  • Interpretovat výsledky analýz
  • Všechno prakticky provést v softwaru Statistica
  • Automatizovat pravidelné analýzy v softwaru Statistica a spouštět vybrané postupy na tzv. kliknutí.

  Cílem kurzu je tedy naučit se efektivně získávat informace z dat. Umět si připravit datový soubor a porozumět filozofii statistického zpracování dat. Velká část kurzu je věnována základním přístupům a především jejich praktickým procvičením. Absolvování tohoto školení Vám umožní významně zvýšit celkovou produktivitu práce při zpracování dat, zavést do jejich zpracování správné statistické postupy a tím zajistit relevantnost dosažených výsledků analýz.


  Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří se zpracování dat nikdy nevěnovali, začínají s ním, nebo pouze chtějí prohloubit své znalosti v oblasti Business intelligence.


  Kurz je vhodný pro:

  • Úplné začátečníky (všechny, kteří chtějí začít analyzovat svoje data)
  • Všechny, kteří se chtějí naučit základy Business intelligence (BI)
  • Ekonomické pracovníky, kteří chtějí efektivně využívat zákaznická data (najít závislosti mezi sledovanými veličinami, pokročilou vizualizaci apod.)
  • Všechny, kteří potřebují pravidelně reportovat ekonomické, technické, vědecké údaje (Ad-hoc reporty atd.)
  • Všechny, kteří si v počítačových dovednostech moc nevěří a vyhovuje jim pomalejší tempo a více příkladů
  • Zvyšování kvalifikace administrativních pracovníků, obchodníků, managementu, inženýrů kvality a dalších, neboť základní přístupy ke zpracování dat jsou skutečně využitelné ve všech oblastech lidské činnosti


  Z potřeb / Výstupů

  • Potřebuji se naučit dělat grafy pro různé typy dat
  • Potřebuji s analýzou dat začít a pravidelně zjišťovat z dat podstatné informace
  • Potřebuji získat lepší pochopení o chování na trhu a obchodních souvislostech
  • Potřebuji detekovat vliv různých faktorů na naměřená data (vliv času, kraje, nastavení stroje, člověka apod.)
  • Potřebuji pravidelně reportovat průběh sledovaných veličin (finanční data, experimentální apod.)


  Program kurzu

  • Úvod
   • Základní informace o softwaru Statistica
   • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
  • Úvod do analýzy dat
   • Proč to děláme
   • Typy proměnných (měřítka)
   • Načtení dat, různé typy výstupů
   • Příprava datového souboru (tvorba nových proměnných, překódování, filtrování)
  • Popisná statistika
   • Průměr, medián, míry variability
   • Základní přístupy k analýze dat podle typu proměnné (charakteristiky polohy a variability)
   • Vhodná vizualizace dat
   • Vliv a detekce odlehlých hodnot
   • Normální rozdělení a ověření normality dat
  • Vztah dvou veličin
   • Jak poznat vliv jiné proměnné na sledované hodnoty (vztah dvou veličin)
   • Korelace, kontingence (jednotlivé kroky, interpretace výsledků)
  • Vybrané pokročilejší metody
   • Úvod do statistického usuzování
   • Ukázky pokročilejších přístupů (vícerozměrná analýzy, modelování odezvy, data mining), aneb Rozšíření statistických obzorů


  Předpokládané znalosti účastníků

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

  Cena

  Termíny a čas kurzu

  Kurz zahrnuje

  • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


  Přihlásit


  Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

  Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.