Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Základy statistiky pro průmysl

Kurzy & Školení

Je známým faktem, že aplikace statistických metod v procesu výroby vede ke snížení variability měřených parametrů a zefektivnění výroby, a proto je tento kurz je pro Vás dobrým začátkem. Kurz je určen všem, kteří chtějí používat statistické metody v oblasti řízení kvality a průmyslu vůbec. Cílem dvoudenního kurzu je seznámit se od základu s filozofií statistického zpracování dat v průmyslu, důraz je také kladen na grafické možnosti systému STATISTICA (přečtěte si také naše články z Řízení kvality).


Kurz je vhodný pro:

 • Úplné začátečníky
 • Všechny, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat
 • Pracovníky výroby, kteří potřebují pravidelně/nepravidelně vyhodnocovat svá data
 • Pracovníky, kteří potřebují najít vlivné faktory na sledovaný parametr 
 • Pracovníky, kteří potřebují zpracovávat obchodní data (najít závislosti, pokročilou vizualizaci apod.)


Z hlediska potřeb / Výstupů

 • Potřebuji se naučit dělat grafy pro různé typy dat
 • Potřebuji s analýzou začít
 • Potřebuji detekovat vliv různých faktorů na naměřená data z výroby (vliv materiálu, nastavení stroje, člověka apod.)
 • Nemám normální data a potřebuji je nějak interpretovat
 • Potřebuji průběžně regulovat sledovanou veličinu


Z hlediska dat

 • Mám číselné proměnné (naměřené hodnoty z výroby)
 • Mám kategoriální proměnné (sledované faktory, které mají vliv na počet defektů apod.)
 • Zajímají mě vazby mezi sledovanými veličinami 


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu STATISTICA 
  • Seznámení s prostředím STATISTICA
  • Načtení dat, různé typy výstupů, získání dat z databáze
  • Možnosti grafických výstupů  
 • Kontrola kvality dat 
  • Čištění dat
  • Odlehlé hodnoty
 • Porozumění datům 
  • Box-Coxova transformace
  • Paretova analýza
 • Úvod do analýzy dat 
  • Co je to statistická analýza dat
  • Hlavní myšlenka statistické analýzy dat
 • Popisná statistika  
  • Typy rozdělení proměnných
  • Číselné charakteristiky rozdělení proměnných, grafické znázornění
  • Normální rozdělení a ověření normality dat 
 • Testování hypotéz 
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků  
 • Vybrané statistické metody 
  • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
  • Korelační analýza
  • Základní regulační diagramy
  • Úvod do časových řad
  •  

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2018 StatSoft CR s.r.o.