Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Text Mining

Kurzy & Školení

Tento jednodenní kurz je určen těm, kteří se zajímají o možnosti získávání a vyhodnocování informací z textových dokumentů (více např. v našem článku), nejčastěji z webových zdrojů, ale i ze souboru textových dokumentů nebo různých databází. Cílem kurzu je ukázat možnosti jak pracovat s vágními textovými informacemi a jak z nich získat užitečnou informaci pro další zpracování a rozhodování. Využití text miningu lze spatřovat například v oblasti sledování trendů technologického vývoje, vyhodnocování konkurence, zákaznické vnímání vlastní společnosti apod.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Účel, princip a zdroje text miningu 
  • Účel Seznámení s prostředím STATISTICA
  • Načtení dat, různé typy výstupů, získání dat z databáze
  • Možnosti grafických výstupů
 • Účel, princip a zdroje text miningu
 • Nastavení podmínek pro prohledávání a nastavení filtrů 
  • Výběr jazyka, zastoupení slov,…
  • Nastavení frází, povolených, zakázaných slov, synonym
  • Nastavení délky slov, max. počet souhlásek, povolených znaků, atd.
 • Vytvoření a práce s indexovým souborem a frekvenční maticí
 • Výběr významných příznaků (prediktorů) pro klasifikační úlohu
 • Klasifikace 
  • Klasifikační stromy
  • Metody strojového učení
  • Neuronové sítě
 • Shluková analýza nad získanými daty  

Předpokládané znalosti účastníků

  • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.