Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Statistika v lékařství I

Kurzy & Školení

Tento dvoudenní kurz je určen všem těm, kteří ve své výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy. Na konkrétních příkladech s lékařskou tématikou budou postupně probrány statistické metody, které bývají náplní jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky na lékařských fakultách či vysokých školách přírodovědného zaměření. Zatímco v těchto kurzech je důraz často kladen na matematické detaily jednotlivých statistických postupů, hlavním cílem našeho kurzu je zaměřit se na získání dovednosti identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu a po jejím provedení pomocí software STATISTICA následně správně interpretovat její výsledky.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně 
 • Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace 
 • Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)
  • Míry závislosti (korelace, ...)
 • Základní pojmy statistické inference
  • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, …
 • Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku
  • Srovnání proporcí
  • Chí-kvadrát test
  • McNemarův test, ...
 • Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku
  • Studentův t-test
  • Wilcoxonův test
  • Analýza rozptylu
  • Kruskalův-Wallisův test, …
 • Základy lineární regrese 
 • Shrnutí

Předpokládané znalosti účastníků


Cena
Termíny a čas kurzu
Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.