Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Data Mining

Kurzy & Školení

Tento dvoudenní kurz je určen osobám, které chtějí odhalit informace a znalosti ukryté v datech. Cílem tohoto kurzu není ukázat jen vhodné postupy, ale také způsob, jak co nejlépe prezentovat výsledky. V průběhu kurzu budou prezentovány nejrůznější techniky: korelační analýza, regresní analýza, časové řady, klasifikační stromy, neuronové sítě a další. Na závěr budou ukázány konkrétní příklady z oblasti vytěžování dat. V průběhu celého kurzu budou účastníci pracovat s modulem STATISTICA Data Miner.  


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úvod do vytěžování dat, produkt
  • Princip, možnosti, využití
 • Práce s recepty (wizardem)
  • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
  • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
  • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
  • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
  • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
  • Nasazení modelu v praxi
 • Klasifikační a regresní stromy
  • Princip, možnosti, využití
  • CART stromy
  • CHAID stromy
  • Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)
  • Generované stromy (Boosted Trees)
  • Náhodné lesy (Random Forests)
 • Lineární modely
  • Princip regrese
  • (Obecné) lineární modely
  • Zobecněné lineární modely
  • Zobecněné aditivní modely
  • MARSplines
 • Metody shlukování
  • K-průměrů (k-means)
  • Hierarchické a EM shlukování
 • Automatizované neuronové sítě
  • Princip umělých neuronových sítí, základní typy (MLP, RBF, Kohonenova síť)
  • Automatizovaný a vlastní návrh sítě
 • Metody strojového učení
  • Bayesův klasifikátor
  • SVM
  • k-NN klasifikátor
 • Analýza nezávislých komponent (ICA) 
 • Text Mining
  • Účel, princip a zdroje text miningu
  • Vytvoření a práce s indexovým souborem
 • Asociační pravidla a sekvence 
 • Nasazení modelů na reálná data z praxe 
 • Kvalita získaných modelů
  • Korelační analýza
  • ROC křivka
  • Grafy zisku a navýšení (Gains/Lift cart)
 • Metody výběru vhodných příznaků 
 • Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning) 
 • Základy práce v pracovní ploše (Workspaces)

Předpokládané znalosti účastníků


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.