Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Analýza rozptylu

Kurzy & Školení

Cílem tohoto jednodenního kurzu je představit metody pro porovnávání dvou a více skupin. Kurz se zabývá modely analýzy rozptylu (jednoduché, dvojné třídění, hierarchická ANOVA), zobecněním ANCOVA či MANOVA a alternativními neparametrickými metodami. Prostor je věnován i metodám pro ověření předpokladů  a post-hoc testům pro mnohonásobná porovnání.

Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úvod do analýzy rozptylu  
  • Zopakování principu testování hypotéz
  • Testy pro dva výběry (nepárové, párové a neparametrické)
 • Metody analýzy rozptylu 
  • Ověřování předpokladů metod ANOVA
  • Jednofaktorová ANOVA
  • ANOVA pro opakovaná měření
  • Analýza kovariance
  • Hierarchická ANOVA
  • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA
 • Neparametrické metody analýzy rozptylu 
  • Kruskal-Wallisův test
  • Friedmanova ANOVA
 • Post-hoc testy  
  • Fisherův, Scheffého,…

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).

Cena

Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.