Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Analýza přežití

Kurzy & Školení

Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami používanými v analýze přežití. Kurz je určen především zájemcům, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem, ale i jinými oblastmi, kde se pracuje s neúplnými (cenzorovanými) daty týkajících se dob do sledované události. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Úvod do analýzy přežití
  • Základní pojmy: doba do události, typy cenzorování
  • Rozdělení doby do události: funkce přežití, riziková funkce
 • Jednovýběrový problém
  • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
  • Úmrtnostní tabulky
 • Srovnání dvou skupin
  • Logrankový test, zobecněné Wilcoxonovy testy
 • Regresní analýza
  • Coxův model proporcionálních rizik
  • Parametrické regresní modely

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.