Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

kurz Analýza kategoriálních dat

Kurzy & Školení

Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami určenými pro řešení problémů zahrnujících kategoriální (kvalitativní) data. Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd. Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na praktické použití daných metod a na interpretaci výsledků.


Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Popisná statistika 
 • Statistické metody pro proporce  
 • Analýza závislosti dvou dichotomických znaků (kontingenční tabulky 2x2)  
 • Analýza závislosti dvou obecných kategoriálních znaků (kontingenční tabulky IxJ) 
 • Statistické metody pro párová kategoriální data 
 • Loglineární modely pro kontingenční tabulky (nástin) 


Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows. Znalost základů statistického uvažování (přibližně v rozsahu kurzu Základní kurz statistiky I).


Cena
Termíny a čas kurzu


Kurz zahrnuje

 • Tištěné výukové materiály, elektronické materiály na USB, měsíční testovací verzi softwaru, oběd, občerstvení, kávu, certifikát o absolvování kurzu.


Přihlásit


Termín, cena i program kurzu se mohou změnit, jeho konání závisí na dosažení minimálního počtu přihlášených.

Podívejte se, co si myslí o našich kurzech samotní účastníci. Navštivte sekci Očima účastníků.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.