Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Statistický slovník pojmů

Nejste si jisti, jak se přeloží některý ze statistických pojmů do angličtiny? Narazili jste v nápovědě programu STATISTICA na výraz, kterému nerozumíte? Na této stránce najdete anglicko-český a česko-anglický slovník nejen statistických výrazů a sousloví, který Vám usnadní práci s překladem.
Význam zkratek použitých v programu STATISTICA (například PCA, LCL, …) naleznete zde.

Z češtiny Z angličtiny


REFERENCE: Část výrazů ve slovníku byla přejata z knihy: P. HEBÁK, J. HUSTOPECKÝ: Šestijazyčný slovník termínů z matematické statistiky, VÚSEI, Praha 1979. Zbytek pojmů doplněn analytiky společnosti StatSoft a návštěvníky této stránky.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2012 StatSoft CR s.r.o.