Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Rychlost

Řešení obsah

Již předchozí verze STATISTICA 6 zavedla optimalizaci analytických algoritmů za účelem zvýšení rychlosti statistických analýz. Poslední verze v tomto trendu pak zdárně pokračuje a činí tak systém STATISTICA jedním z nejrychlejších analytických softwarů na trhu. Tato výhoda se zvláště projeví při zpracování podnikových databází a analyzování velkých objemů informací. Výpočetní a grafické procedury jsou podporovány mnoha unikátními optimalizacemi, což znamená, že systém STATISTICA je nesrovnatelně rychlejší, přesnější ve svých výpočtech a citlivější s podporou metody multithreading (metoda současného zpracování jedněch dat). Optimálně je vyřešen i přístup k datům různé velikosti, náročnosti, formy a umístění. Od jednoduchého souboru s hodnotami až po vícerozměrné v rámci sítě distribuovaně uložené databáze s terabyty dat bez potřeby stahovat je na lokální disk.

STATISTICA je vybavena jedinečným systémem numerických optimalizací a vysoce propracovaným systémem řízení paměti, které jsou v největší míře odpovědné za vysokou výkonnost tohoto programu. Obsahuje také vlastní systém překreslování a správy obrazovky využívaný k obnovování, překreslování a zvýraznění grafických objektů s minimálními nároky na výkonnost počítačového hardwaru či jeho ovladačů. Vestavěná pokročilá technologie multithreading také přispívá k rychlosti systému STATISTICA. Složitější grafy a grafická zobrazení aktualizuje v oddělených podprocesech na pozadí, čímž nechává dost výkonu pro nepřerušenou uživatelovu práci. Při práci na vzdáleném serveru pak pokročilý multithreading inteligentně řeší řízení úloh na víceprocesorové architektuře serveru.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.