Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Příklady význačných vlastností

Řešení obsah

Prostředí pro efektivní práci, základní šablony pro laikydalsi.gif

 • přehledné automatizované dialogy pro výběr základních analýz poskytují okamžitý přístup k výsledkům

 • automatizované záložky s detailními předvolbami umožňují zadávat i velmi specializované úlohy

Vytvořte si svůj vlastní program STATISTICA - dejte expertnímu systému lidskou tvář

 • vytvořte si zkratky k libovolné části programu - jednoduše zapište makro a přiřaďte k němu vlastní tlačítko
 • přizpůsobte si všechny lišty nástrojů podle svých potřeb; příkazy, které nepoužíváte, klidně vynechejte - to vše prostým přetažením myší
 • připravte si svoje vlastní dialogy - myší pouze přemístíte vybrané kontrolní prvky z nabídky

Nedostižná kvalita prezentací a analytických nástrojůObecny.gif

 • využijte špičkovou grafiku plně integrovanou se všemi analytickými nástroji
 • podívejte se na svá data z různých úhlů, pod lupou, rozřežte je na plátky nebo si je rozdělte na několik podskupin - to vše díky integrovaným nástrojům, jako je například interaktivní grafický 3D průzkumník
 • nezapomeňte, že máte k dispozici hierarchické knihovny grafických stylů nebo přímou podporu složených multimediálních objektů

Integrace s internetem a tvorba protokolůlná podpora internetuObecny1.gif

 • automatické publikování výstupních protokolů na celopodnikový intranet či přímo do prostředí internetu - perfektní formátování HTML
 • přístup k datům a analytickým nástrojům programu STATISTICA z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (pomocí přídavného modulu STATISTICA Web Server)
 • aplikace WebSTATISTICA umožňují serverům zpracovávat časově velmi náročné úkoly a vývoj nejrůznějších specializovaných webových aplikací

Efektivní ovládání výstupů9_a.gif

 • přehledná organizace všech dokumentů (např. protokolů z programu STATISTICA, listů MS Excel, HTML stránek) ve formátu podobném MS Binder s neomezenou kapacitou
 • vhodná stromová struktura k udržení přehledu nad celou prací, snadný přístup či změna jednotlivých částí (tabulek, grafů, protokolů či maker) přímo z pracovního sešitu programu STATISTICA
 • automatická tvorba perfektně naformátovaných výstupních protokolů a jejich změna tažením objektů pomocí myši

Žádná systémová omezení9_b.gif

 • textové hodnoty, jména proměnných, poznámky a jiné texty mohou být libovolně dlouhé
 • lze analyzovat neomezený počet proměnných i případů
 • lze spouštět více analýz na stejný datový soubor či na několik rozdílných souborů, spouštět i více aplikací programu STATISTICA najednou
 • samozřejmostí je formátování textu v buňkách včetně nastavení šířky buněk
 • plné využití technologie multimediálních tabulek
 • díky optimalizaci rychlosti výpočtu je běžně možné zpracovávat terabyty dat

Kompatibilita a integrace s jinými aplikacemi

Zabudovaný jazyk Visual Basic. Plně programovatelný systém - automatizace všech analýz

 • STATISTICA je jedinou aplikací pro analýzu dat, která obsahuje kompletní prostředí Visual Basicu rozšířeného o všechny funkce a procedury programu STATISTICA
 • makra programu STATISTICA Visual Basic lze automaticky zaznamenávat pro další použití
  jednoduše lze automatizovat rutinní či časově náročnou práci
 • produkt umožňuje přístup ke všem charakteristikám v objektovém modelu
 • pomocí vestavěného profesionálního vývojového prostředí Visual Basic lze snadno vytvářet vlastní aplikace; k dispozici jsou výkonné prostředky ladění, prohlížeč funkcí a další nástroje
 • vaše aplikace lze jednoduše integrovat s množstvím dalších aplikací a programových jazyků, jako MS Excel, C++, Java, atd.

Výběry z databází a nástroje pro rychlý přístup k datům9_c.gif

 • přístup k datům odkudkoliv prostřednictvím intuitivních nástrojů pro dotazování umožňujících práci s extrémně rozsáhlými datovými soubory
 • jednoduché ukládání dotazů pro opakované použití
 • rychlá práce s daty z externích databází bez nutnosti vytvářet lokální kopie, kterou umožňuje pokročilá technologie IDP (In-Place Database Processing) pro přístup k databázím vyvinutá společností StatSoft. Princip IDP spočívá v přehledném přímém přístupu mezi externími daty na vzdálených zdrojích a lokálních instalacích STATISTICA. Výborně tak podporuje data miningové úlohy a průzkumné analýzy velmi objemných datových souborů.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.