Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Přesnost

Řešení obsah

Všechny výpočetní algoritmy systému STATISTICA byly navrženy s ohledem na dosažení maximální přesnosti. I procedury na nejnižší úrovni používají „čtyřnásobnou přesnost" a tak překonávají limity dané běžným zpracováním čísel v pohyblivé řádové čárce (tak běžné u mnoha tabulkových procesorů, matematických či statistických programů). Díky tomu nabízí STATISTICA nedostižnou úroveň přesnosti a je schopna zpracovat i extrémní příklady velmi malých relativních rozptylů a dalších vysoce náročných „testů" numerické přesnosti.

Díky interaktivně ovládaným výstupním formátům podporovaným u všech typů numerických výstupů lze zobrazení numerických výsledků jednoduše měnit a tak využít plně výhod numerické přesnosti dané programem.

Podívejme se například na reprezentativní příklad náročný na numerickou přesnost (viz. obrázek níže). V tomto ukázkovém datovém souboru je proměnná var2 (s velmi malým relativním rozptylem) lineární funkcí proměnné var3. Korelační koeficient mezi libovolnou proměnnou a proměnnou var2 by tudíž měl být identický s korelačním koeficientem mezi onou proměnnou a proměnnou var3.

tab1.jpg

Níže vidíte oba korelační koeficienty (var1*var2 a var1*var3) vypočítané programem STATISTICA (užívajícím optimalizační algoritmus s rozšířenou přesností) a zobrazené s maximální dosažitelnou přesností.

tab2.jpg

Zkuste si prosím provést tento test numerické přesnosti pomocí libovolného jiného programu. Další testy numerické přesnosti podívejte se prosím na naši stránku Validation Benchmarks (v angličtině).


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.