Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Použité technologie (technická poznámka)

Řešení obsah

Výkon, přizpůsobitelnost a široký výběr voleb, které lze nastavovat podle uživatelských potřeb, by nebyly dosažitelné bez implementace progresivních technologií, které zajišťují veškeré funkce aplikace.
Multithreading a architektura distribuovaného zpracování dat přináší široké možnosti (v rámci Client-Server verze), jako například paralelní práce na projektech na principu myšlenky superpočítačů - mnoha počítačů spojených ve výkonnou síť a spolupracujících na řešení jediného úkolu.

STATISTICA používá a podporuje prakticky všechny moderní technologie dnes dostupné. Každý z tisíců prostředků systému STATISTICA je dostupný z objektového modelu a každý lze použít transparentně pro selektivní nebo globální integraci s dalšími aplikacemi (např. prostřednictvím jazyka Visual Basic, C++ nebo Java). STATISTICA obsahuje pokročilé implementace technologie ActiveX/OLE, jak v klientském, tak v serverovém režimu pro všechny typy dokumentů. Pro ukládaná data neexistují prakticky žádná omezení co do rozsahu či složitosti. STATISTICA je rovněž optimalizována pro spolupráci s internetem a multimediálními aplikacemi. Výpočetní a grafické procedury jsou prováděny prostřednictvím nesčetných proprietárních optimalizací, jako je např. čtyřnásobná přesnost, která umožňuje překonat omezení daná standardy IEEE pro zpracování dat v pohyblivé čárce.

V důsledku toho nabízí STATISTICA nepřekonatelnou rychlost, numerickou přesnost a vynikající odezvu, dále zvyšovanou použitím „multithreadingu". Přístup k datům je založen na technologii „streaming", která umožňuje systému STATISTICA bez problému zpracovávat jednoduché datové soubory, uložené na lokálním paměťovém médiu stejně, jako provádět dotazy do multidimenzionálních databází obsahujících terabyty dat uložených v oddálených datových skladech a zpracovávat vybraná data in-situ, to je bez nutnosti importovat je na místní paměťové médium. Tato funkčnost je dostupná v podnikových verzích systému STATISTICA.

Uživatel může například spustit současně několik „kopií" systému STATISTICA z nichž každá může provádět několik analýz dat z několika současně otevřených datových souborů či výběrových dotazů. Výsledky těchto analýz pak lze směrovat do samostatných projektů. Vstupní i výstupní datové soubory a grafické výstupy systému STATISTICA mohou být prakticky neomezeně rozsáhlé a mohou sestávat z hierarchií dokumentů nejrůznějších typů. Výstup lze směrovat do nejrůznějších výstupních kanálů, např. do pracovních sešitů dokumentů, protokolů, na internet atd.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.