Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Obecná filozofie systému STATISTICA

Řešení obsah

Implicitní počáteční konfigurace (obecné uživatelské rozhraní a systémové parametry systému STATISTICA) byly vystavěny na základě mnohaletého pečlivého sledování požadavků našich uživatelů. Během let jsme nashromáždili odezvy od tisíců uživatelů, kteří představují reprezentační vzorek statisíců uživatelů ze všech kontinentů a ze všech oblastí, kde lze aplikovat STATISTICU. Jedním z nejdůležitějších poznatků, vyplývajících z těchto odezev je poznání, jak rozmanité jsou uživatelské preference a potřeby. Ve snaze vyhovět těmto nejrůznějším potřebám byla STATISTICA navržena tak, že se stala pravděpodobně nejflexibilnější a snadno přizpůsobitelnou aplikací na současném trhu.

Ačkoliv STATISTICA nabízí přístup k rozsáhlému arzenálu pokročilých softwarových technologií, uživatel si jejich přítomnost v systému nemusí vůbec uvědomovat, protože byly navrženy tak, aby pracovaly automaticky a intuitivně. Uživatel začátečník si vystačí s několika snadno pochopitelnými tlačítky. Pokročilé prostředky jsou však vždy k dispozici pouze o jedno tlačítko či záložku dále. Prakticky každou část systému (od počáteční konfigurace přes způsob, jakým STATISTICA vyžaduje zadání vstupních parametrů až po postup, kterým jsou generovány a spravovány výstupy systému) lze změnit prostým kliknutím myši. Systém si pochopitelně pamatuje uživatelské preference až do další zadané změny. Prakticky každý dialog sloužící k výběru analýzy či provedení běžné operace lze snadno nahradit (např. zjednodušit, rozšířit nebo doplnit o uživatelsky definované procedury). STATISTICA bude vždy vypadat a pracovat tak, jak si budete sami přát.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.