Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Integrace s internetem

Řešení obsah

Webová podpora napříč všemi produkty STATISTICA

U všech produktů ze systému STATISTICA jsou webově zpřístupněny výstupy (což mnozí jiní výrobci softwarového vybavení nazývají - technicky mylně - plné zpřístupnění přes web). Konkrétně to znamená, že je možné ukládat výsledky již ve správném formátu kompletně prezentovatelné přímo na webový server. Není problém napsat jednoduché makro pro provedení řady specifických analýz a automaticky zpracovat výsledky mnoha způsoby. Například automaticky poslat na internet, intranet či odeslat elektronickou poštou konkrétním adresátům, třeba v html formátu, který je možno prohlédnout v jakémkoliv internetovém prohlížeči. Uživatel vůbec nemusí být programátor, aby zvládl vytvořit takové makro, například včetně opakovaného průběhu v konkrétním intervalu při nalezení nových dat či jiných myslitelných podmínkách. STATISTICA umí automaticky ukládat či zasílat obnovené výsledky běžících úloh.

WebSTATISTICA

Implementace WebSTATISTICA dává práci se statistickými projekty za využití internetu nový obzor, neboť skutečně umožňuje ovládat všechny funkce každého z modulů řady WebSTATISTICA přes internet, pomocí běžných browserů z jakéhokoliv počítače napojeného kdekoliv na světě k síti. WebSTATISTICA zpřístupňuje interaktivně data na podnikových sítích či na internetu, poskytuje dotazovací a další funkce a umožňuje tato data okamžitě zpracovávat nejrůznějšími analýzami, vytvářet formátované výsledné zprávy, které jsou ihned k dispozici pomocí toho samého prohlížeče opět přes internet, zcela veřejně či jen vybraným uživatelům dle nastavení přístupových práv.

WebSTATISTICA rovněž zahrnuje nejmodernější řešení distribuovaného zpracování úloh. Je tak vysoce účinná při zpracování složitých a náročných projektů, umí plně využít možností víceprocesorové architektury serverů, včetně propojení více takových serverů dohromady tak, aby zpracování rozsáhlých analýz bylo co možná nejúspornější a nejefektivnější.

WebSTATISTICA je tak nejlepší systém pro zpracování podnikových datových analýz ve kterém uživatelé mohou:

  • spolupracovat souběžně s kolegy (ve stejné budově či přes oceány), sdílet data, postupy analýz, výsledky, zprávy a další dokumenty a údaje
  • vhodně centrálně řídit a kontrolovat projekty přes systém přístupových práv
  • předat příliš náročné analýzy ke zpracování mnohem výkonnějším serverům, pokud jejich vlastní klientské počítače s lokální instalací systému STATISTICA kapacitou a výkonem nestačí. Není pak problém na pozadí spustit analýzu zpracovávající terabyty dat a stále ji sledovat (její průběh, výsledky, ovládat ji) a přitom díky této vlastnosti systému WebSTATISTICA mít vlastní lokální počítač prakticky volný k jiné práci.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.