Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Další vyjímečné vlastnosti

Řešení obsah

Prakticky každá část systému STATISTICA nabízí jedinečnou úroveň funkčnosti. Ta obsahuje mnoho měřitelných veličin, jako např:

Rychlost numerických, grafických a databázových operací

STATISTICA má zabudován systém numerických optimalizací a vysoce optimalizované ovládání paměti. Oba tyto prvky především přispívají k nedostižné rychlosti programu. Systém rovněž obsahuje proprietární procedury pro překreslování obrazovky a systém výběru oblastí, který překresluje a zvýrazňuje komplexní soubory grafických objektů rychlostí omezenou pouze hardwarovými prvky počítače (a rychlostí ovladačů). Pokročilá technologie multithreadingu inplementována v systému STATISTICA dále přispívá k vynikající odezvě systému. Například veškeré komplexní grafy a grafická zobrazení se překreslují v separátních procesech na pozadí, což umožňuje uživateli plynule pokračovat ve své práci.

Multitasking

Uživatel může běžně spouštět i více instancí programu STATISTICA současně. Každá z nich může například provádět mnohočetné analýzy dat z více současně otevřených vstupních souborů či databázových dotazů. Výsledky pak lze směrovat do separátních projektů. Vstupní i výstupní soubory dat mohou být neomezené velikosti a mohou sestávat z posloupností dokumentů nejrůznějších typů. Výstupy lze směrovat do nejrůznějších výstupních kanálů, jako např. pracovních sešitů či dokumentů neomezené kapacity, na internet apod.

Rozsah zpracovávaných analýz/experimentů9_d.gif

Většina analytických, grafických či databázových procedur systému STATISTICA dokáže zpracovávat mnohem rozsáhlejší návrhy než obdobné konkurenční produkty. Ve většině případů je rozsah analýz omezen pouze použitým hardwarem (a operačním systémem) počítače. Systémové procedury programu STATISTICA jsou optimalizované na zpracování extrémně rozsáhlých souborů dat. STATISTICA Visual Basic může zpracovávat výpočty jejichž rozsah je opět omezen pouze použitým hardwarem a operačním systémem. Podnikové verze systému STATISTICA obsahují prostředky pro rychlý výběr dat z oddálených datových serverů a jejich zpracování in-situ, (tj. bez nutností vytvářet lokální kopii vybrané podmnožiny). To představuje nejen podstatné zvýšení rychlosti, ale i možnost zpracovávat množiny dat, jejichž objem přesahuje kapacitu lokálního úložiště.

STATISTICA Visual Basic

STATISTICA Visual Basic je standardní implementace jazyka MS Visual Basic doplněná o více než 11 000 nových funkcí. Tím se tento prostředek stává jedním z nejrozsáhlejších a nejbohatších vývojových prostředí dostupných na dnešním trhu.

Velikost datových souborů (prakticky neomezená)

Datové soubory systému STATISTICA mohou obsahovat prakticky neomezený počet záznamů (případů) a polí (proměnných). Každá buňka v tabulkách programu STATISTICA (může obsahovat neomezený multimediální obsah) může uchovávat prakticky neomezený počet znaků. Systém neklade žádná omezení na délku názvu proměnných, textových hodnot, nadpisů, titulků, názvů případů ani dalších.

Přesnost numerických operací

STATISTICA provádí matematické operace s rozšířenou čtyřnásobnou přesností. To umožňuje např. zpracovávat korektně i extrémní případy malých relativních rozptylů ve vstupních datech či další náročné „testy" přesnosti (viz také stránka popisující výsledky numerických testů přesnosti a statistické správnosti, v angličtině).

Řada statistických a databázových metod, procedur a možností

STATISTICA obsahuje stovky testů a procedur vestavěných do jednoho programového systému. Rovněž, jak jsme již uvedli dříve, STATISTICA Visual Basic přidává arzenál více než 11 000 nových funkcí ke standardní syntaxi jazyka Visual Basic.

Množství grafů a možností grafických úprav

STATISTICA umožňuje vytvářet stovky typů grafů a skýtá uživateli nesčetné množnosti úprav grafů a grafických objektů. Prostředky pro práci s grafikou jsou uživateli dostupné, jak prostřednictvím interaktivních dialogů a rozbalovacích nabídek, tak i v jazyku STATISTICA Visual Basic.

Rychlost uživatelského rozhraní, měřena počtem nezbytných kliků myší či stisků kláves pro provedení analýzy

Systém obsahuje množství prostředků, která dále zjednodušují práci uživatele při provádění analýz. Jednoduchým způsobem, většinou pouhým přetažením myší, lze přiřazovat i komplexním postupům vlastní tlačítko na panelu nástrojů nebo klávesovou zkratku. Inteligentní průvodci řešením zjednodušují zadávání komplexních modelů (např. při analýze SEPATH), psaní uživatelských procedur (v jazyku STATISTICA Visual Basic) či zápis vzorců do tabulek.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.