Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Analytické nástroje

Řešení obsah

Systém STATISTICA neobsahuje pouze obecné statistické a grafické procedury (včetně správy a přípravy dat), ale nabízí také plnou implementaci specializovaných metod (např. vytěžování dat, prostředky pro výzkum v biomedicíně, sociálních vědách, pro podnikání nebo pro inženýrské aplikace). Všechny nástroje nabízené v produktové řadě software STATISTICA jsou součástí uceleného balíku aplikací. Tyto nástroje lze ovládat pomocí nabídek volitelných uživatelských prostředí, která zahrnují:

  • vysoce optimalizované uživatelské prostředí (s možností využívat systém STATISTICA z prostředí Microsoft Office a dalších aplikací)
  • kompletní uživatelské prostředí pro „tenké klienty“ (viz dále) založené na prohlížeči (v systému WebSTATISTICA), které umožňuje přístup k systému STATISTICA z jakéhokoliv počítače na světě připojeného k internetu
  • komplexní, v oboru standardní a .NET kompatibilní programovací rozhraní (včetně vestavěného, .NET kompatibilního Visual Basicu) nabízející přístup k více než 13 000 externě dostupných funkcí.

Interaktivní uživatelská prostředí lze snadno přizpůsobit a jazyk STATISTICA Visual Basic lze využít k zjednodušení prováděných úloh jakékoli obtížnosti, tj. od jednoduchých maker umožňujících spouštění opakujících se operací až k pokročilým, rozsáhlým vývojovým projektům.Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.