Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Fraud Detection

Pojišťovnictví
  • včasné odhalení rizikového klienta
  • prevence podvodů
  • identifikace podezřelého jednání

Eliminace podvodů je snahou a nutnou potřebou každé pojišťovny, banky, leasingové společnosti či jiné finanční instituce. Na podvodech se mohou podílet klienti i zaměstnanci. Jako ve většině oblastí zde platí snad ještě víc, že prevence je lepší než řešení vzniklých problémů. Podrobnou analýzou dat můžeme automaticky posoudit důvěryhodnost klienta, předvídat jeho budoucí chování či detekovat rizikové jednání zaměstnanců. Cílem je předejít ztrátám, které by mohly vzniknout v důsledku podvodného jednání.Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.