Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Příklady aplikace

Decisioning Platform™

Příklad aplikace a výsledky

Schopnost rychle nasadit na nová data komplexní rozhodovací pravidla, která zahrnují sofistikované a průběžně aktualizované prediktivní modely, má významný dopad na obchodní výsledky. STATISTICA Decisioning Platform přináší řešení organizacím v různých průmyslových odvětvích:
  • Pojišťovnictví: Pojišťovny se snaží dosáhnout významných úspor při snižování ztrát na základě detekce pojistných událostí, které jsou s velkou pravděpodobností podvody a automatickým předáním těchto případů vyšetřovatelům.
  • Bankovnictví: Velké společnosti poskytující finanční služby posílilí možnosti svých úvěrových specialistů o schopnost učinit okamžité rozhodnutí o žadatelích o úvěr.
  • Řízení rizik: Další velká mezinárodní banka používá Decisioning Platform pro vyhodnocování všech úvěrových rizik, řízení skórovacích modelů, segmentaci a respektování podnikových pravidel na jedné platformě, která sjednocuje modely a toky pro vysoce efektivní dávkové skórování a skóring v reálném čase.
  • Marketing: Významná marketingová společnost snižuje svou reakční dobu a zvyšuje zisky tím, že poskytuje pracovníkům zákaznického servisu automatizovaného průvodce, který využívá přesných predikčních modelů a pravidel a směruje k nejvhodnější a nejziskovější nabídce.
  • Výroba: Výrobce složitých strojních zařízení využívá prediktivní modely ke sledování předpokládané kvality výrobků a výkonů v každém kroku výrobního procesu. Tento přístup umožňuje získat přehled o vázání výrobního materiálu, odchylek výroby a výkonu navazujících složek na výkon a kvalitu při závěrečném testování výrobků.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.