Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Decisioning Platform™

STATISTICA Decisioning Platform je řešením společnosti StatSoft, které má přispět k efektivnějšímu rozhodování využitím prediktivních analytických metod. Nejlepší příležitostí pro využití pokročilých analytických nástrojů určených pro manažerské rozhodování je obvykle nedostatek informací, nepřesné informace atd., které vedoucím pracovníkům znemožnují dělat klíčová rozhodnutí na základě běžných informací, které mají k dispozici. Při aplikaci prediktivních analytických metod k určení charakteru historických dat, může podnik zvýšit úspěšnost v dosahování svých cílů, například v oblastech udržení a získávání zákazníků (Churn, Cross-Sell/Up), zvyšování výkonnosti zaměstnanců, snižování rizik, navyšování ziskovosti a v mnoha dalších.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.