Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Credit Scoring

Pojišťovnictví

Příprava dat

  • výběr charakteristik (Feature Selection) – výběr a vyjmutí nedůležitých či redundantních proměnných
  • výstavba atributů (Attributes Building) – příprava profilů rizik pro každou proměnnou (automaticky CHAID metodou nebo ručně) rozdělením do tříd

Modelování

  • výstavba credit skórkarty (Credit Scorecard Building) – vytvoření skórkarty a reportů pro dané atributy různými metodami.

Vzhled karty pak vypadá takto:

b_1.gif

  • modely přežívání (Survival Models) – tvorba skóringových modelů s využitím Cox Proportional Hazard Model
  • zamítnutí závěrů (Reject Inference) – posuzování zamítnutých výsledků s využitím ostatních údajů na základě jiných algoritmů

Vyhodnocení a kalibrace (Evaluation and Calibration)

  • vyhodnocení modelu (Model Evaluation) – vyhodnocení a porovnání skórovacích modelů s vytvořením detailních reportů (Final score report, Characteristic report, Odds chart, Bad rate chart) při použití statistických metod (Information Value (IV), Kolmogorov - Smirnov statistic (with respective graph), Gini index, Divergence, Hosmer - Lemeshow statistic, ROC curve analysis, Lift and Gain chart)

B_2.gif

  • výběr hraničního bodu (Cutoff Point Selection) – definování optimální hodnoty skóringu pro rozlišení zamítnutých a přijatých žadatelů

B_3.gif

  • skórování případů (Score Cases) – skórování nových případů s použitím již vytvořených modelů v XML

Monitoring

  • populační stabilita (Population Stability) – analytické nástroje pro porovnání dvou datových sad, např. současných a historických, pro odhalení významných změn ve struktuře charakteristik a populací žadatelů.Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.