Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Popis řešení

Decisioning Platform™

Výkonný. Založený na pravidlech. Prediktivní.

Skutečně převratné na STATISTICA Decisioning Platform je však kompletní integrace 7 klíčových atributů, které velmi usnadní využití prediktivních analýz v rámci organizace:
 1. Rozhodovací pravidla – v praxi existují tři typy přístupů, podle kterých můžeme řídit a provádět obchodní rozhodnutí. Pravidla,  podle kterých se rozhoduji, jsou obvykle odvozena na základě:
  1. obchodních souvislostí (např., na jaké zákazníky chceme zacílit)
  2. předpisů (většinou pevně daná pravidla, např., zda může či nemůže probíhat komunikace ve vaši zemi)
  3. Výstupů z prediktivních modelů.  Na základě minulých zkušeností daných historickými daty určíme pravděpodobnosti výskytu určitých jevů (např., pojistný podvod, kladná reakce na balíček,  storno právě uzavřené smlouvy, churn) a z nich poté zalžíme své rozhodnutí  (např.,  pravděpodobnost podvodu přesahuje 0.5 a stáří pojistky je menší než 6 měsíců)
 2. Prediktivní modelování –využití nejnovějších postupů v modulu STATISTICA Data Miner pro účely diskriminace, shlukování, segmentace a prognózování základě vašich historických dat.
 3. Správa modelů – pohotové nasazení, správa a kontrola prediktivních modelů prostřednictvím STATISTICA Enterprise Server
 4. Text Mining – využití dat ve formě nestrukturovaného textu  v kombinaci s numerickými daty
 5. Dávkový skórovací server a zpracování v reálném čase – zpracování prediktivních modelů buď v dávkovém režimu (např. data martů nebo datových skladů), nebo pomocí skórovacích aplikací pracujících v reálném čase (jako např. on-line credit scoring aplikace), pomocí škálovatelné web-server aplikace STATISTICA Live Score
 6. Automatizace a otevřená architektura – flexibilita integrace se stávajícími systémy s využitím průmyslových standardů (např., OLE DB, ODBC, atd.) a STATISTICA Application Programming Interface (API)
 7. Vizualizace dat –  grafické rozhraní pro pochopení toho, co prediktivní modely dělají a proč
 

Decisioning Platform Workspace

STATISTICA Decisioning Platform je osvědčené řešení, které poskytuje účinnou platformu pro:
 • kombinaci strukturovaných a nestrukturovaných dat,
 • jednoduchou správu, komplexní segmentaci (pre-scoring), uplatnění strategie (post-scoring) a
 • začlenění prediktivních modelů a vyhodnocování podmíněné logiky do efektivních rozhodovacích celků, které lze přímo nasadit pro dávkové zpracování nebo v prostředí pro skóring v reálném čase bez nutnosti jakéhokoliv "přeprogramování."
Decisioning Platform Workspace Selector

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2023 StatSoft CR s.r.o.