Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Pojišťovnictví

Decisioning Platform™

Spolehlivé řešení pro poskytovatelé pojištění

Pojišťovny využívají prediktivní analýzy, text mining a rozhodovací pravidla napříč organizací k:

 • skóringu pojistných událostí během jejich životního cyklu pro odhalení podvodu, návratnosti, složitosti a vytváření rezerv
 • pro zvýšení úspěšnosti podpisu nových smluv
 • k identifikaci a udržení jejich nejlepších zákazníků
STATISTICA Decisioning Platform je jediná podniková platforma pro prediktivní analýzy a řízení rozhodování:
 • pro použití ve všech odděleních a pro různé pracovní role (analytici, likvidátoři, vyšetřovatelé, IT inženýři)
 • která kombinuje prediktivní analýzy, text mining a pravidla pro pokrytí všech aspektů hodnocení a skórování pohledávek, zákazníků a žadatelů. Text mining je přínosný ve spojení s využitím poznámek likvidátorů, lékařských zpráv a dalších dokumentů. Pravidla spolu s prediktivními modely převádí předpovědi v obchodní rozhodnutí.

Proč prediktivní analýzy a pravidla?

Predictive Analytics Insurance Claim Flow DiagramPredictive Claims Flow™ platforma STATISTICA pomůže vaší organizaci v těchto oblastech:

 • Návratnost: skóringem pojistných událostí během jejich životního cyklu pro zvýšení pravděpodobnosti návratnosti, včetně využití převzetí práv věřitele. Některé možnosti při návratnosti mohou být definovány pomocí pravidel, které zajistí soulad s regionálními zákony.
 • Odhalování podvodů: automatizací a standardizací skórování pojistných událostí pro podchycení podvodů a to během jejich celého životního cyklu. Včasné zjištění minimalizuje ztráty a zvyšuje návratnost. Jsou využity textové poznámky likvidátorů, lékařské zprávy a další dokumenty týkající se každé události. Umožňují definovat pravidla pro stanovení hranic pro vyšetřovatele při vrůstajících nákladech na pojistnou událost.
 • Rezervy: Shromažďování aktualizovaných odhadů nákladů pojistných událostí jakožto nových informací pro přesnější nastavení rezerv.
 • Složitost případů: hodnocení pojistek s ohledem na náročnost jejich vyřízení a následné přiřazení příslušnému likvidátorovi, který je schopen identifikovat příležitosti ke snížení ztrát tím, že bude věnovat zvýšenou pozornost "těžkým případům".
 • Nové smlouvy: Využití analýz historických pojistných událostí, včetně analýz textů pro odhalení faktorů, které jsou zdrojem rizik a ztrát. Zlepšuje rozhodnutí o cenách jednotlivých produktů pro zvýšení konkurenceschopnosti a snížení rizika.
 • Prodej a marketing: Určit parametry nejlepších zákazníků, včetně jejich ziskovosti a věrnostních faktorů s cílem optimalizovat obchodní a marketingové kroky.

Decisioning Platform - Banking - Brochure Thumb

Stáhněte si brožuru


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.