Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Finanční služby

Decisioning Platform™
Výkonný nástroj pro oblast finančních služeb

Se STATISTICA Decisioning Platform mohou být úkoly  vytváření a zavádění skórovacích karet a skórovacích modelů nyní dokončeny za zlomek času, což  umožní správu a pravidelnou údržbu více modelů. Může být schváleno více úvěrů s vyššími limity, aniž by se zvýšila míra nesplácení. Dávkové hodnocení všech zákazníků a klientských účtů bude rychlejší a hodnocení v reálném čase pro on-line aplikace bude ještě přesnější.
STATISTICA Decisioning Platform řeší řadu typických výzev pro střední a velké finanční organizace:
  • vytváření tlaku na poskytování konzistentních a transparentních rozhodnutí při rozhodování o poskytnutí úvěrů
  • široké spektrum úvěrových produktů k pokrytí potřeb různých zákaznických segmentů, a to jak v osobní, tak i v komerční rovině
  • požadavky ke zvýšení ziskovosti úvěrových produktů bez zvýšení rizika možných ztrát
  • spolupráce mezi obchodními subjekty na podporu úvěrových produktů,  IT pracovníků a datových specialistů odpovědných za realizaci systémů a modelů pro úvěrová rozhodnutí
STATISTICA Decisioning Platform řeší tyto potřeby:
  • kombinuje prediktivní analýzy, text mining a flexibilní pravidla a správu těchto pravidel pro dosažení soudržnosti a transparentnosti v úvěrových rozhodnutích
  • poskytuje integrovanou platformu, ve které jsou spravovány prediktivní modely podporující velké množství úvěrových produktů. Jsou spravovány skrze řízení přístupu, správu verzí a historii, což umožňuje vyhnout se časově náročným a chybám náchylným procesům u opakovaně prováděných podmíněných skóringových modelů a pravidel pro nasazení
  • poskytuje škálovatelnou platformu, pomocí které lze efektivně skórovat velké objemy dat a provádět skórování v reálném čase za dobu řádově milisekund, a to v návaznosti na posloupnosti a kombinace pravidel a podmínek skóringových (prediktivních) modelů, stejně jako logice návratových kódů
  • posílení práce analytiků pomocí integrovaného, flexibilního pracovního nástroje pro vytváření prediktivních analýz, text miningu, datových transformací a vizuálních analýz dat pro optimální modelování úvěrového rizika
STATISTICA Decisioning Platform je jediná podniková platforma pro prediktivní analýzy a řízení rozhodování:
  • Pro použití ve všech odděleních a pro různé pracovní role (analytici, likvidátoři, vyšetřovatelé, IT inženýři)
  • kombinuje prediktivní analýzy, text mining a pravidla pro pokrytí všech aspektů hodnocení a skórování úvěrů, zákazníků a žadatelů. Text minig je přínosný ve spojení s využítím poznámek likvidátorů, lékařských zpráv a dalších dokumentů. Pravidla spolu s prediktivními modely převádí předpovědi v obchodní rozhodnutí.

Button linking to STATISTICA Scorecard page 

Decisioning Platform Brochure Thumb

Stáhněte si brožuru


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.