Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Přídavné produkty

Přídavné produkty

Text Miner

Přídavný produkt Statistica Text Miner lze kombinovat s produkty: Enterprise

Text Miner je přídavným modulem softwaru Statistica, který lze zakoupit s balíčkem Enterprise. Text miner je modul pro analýzu nestrukturovaného textu, jenž uživateli poskytuje možnost efektivně pracovat s textovými záznamy a s informacemi v nich obsaženými bez nutnosti jejich čtení. Získání informací z textových záznamů (Text Mining) je svojí podstatou částí procesu vytěžování dat (Data Mining). Statistica Text Miner se nejčastěji se používá k:
  • Vyhledávání konkrétních pojmů (klíčových výrazů) v nestrukturovaných textech, které jsou součástí uložených dat v databázi, popisy na webových stránkách apod.
  • Zlepšování modelů založených na číselných datech rozšířením vstupů o informace získané z textu.
  • Třídění textových záznamů/dokumentů podle podobnosti.
  • Získání kontaktních informací z rozsáhlejších dokumentů (jméno, příjmení, IČ, telefonní číslo apod.).
Většině uživatelů používajících dataminingové metody je dobře známo, že reálná data přicházejí v nejrůznějších formách, ne vždy je možné vstupní data jednoduše analyzovat. Snahou modulu Text Miner je získat základní informace z tradičně strukturovaných dat, které nejsou patrné na první pohled. O účelu textminingových úloh si lze přečíst v našem článku, konkrétní využití popisuje případová studie.

Související odkazy, případové studie, články:


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.