Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Enterprise

Enterprise

STATISTICA Advanced Cz

Produkt STATISTICA Advanced (dříve známá jako STATISTICA Standard) v sobě obsahuje všechny techniky základního produktu STATISTICA Base, ale zároveň přidává značné množství dalších analytických technik, které jsou vhodné pro všechny typy dat.

Vhodně se doplňující metody těchto modulů vyhoví potřebám začátečníků i náročným uživatelům napříč všemi obory a odvětvími. Balíček Advanced v sobě obsahuje:

(Mnohem více si můžete přečíst v podrobných popisech modulů)

Tento balíček Vám umožní:

Kombinace pokročilých lineárních, nelineárních, vícerozměrných technik a nástrojů pro analýzu síly testu Vám navíc umožní:
 • Detekci trendů v datech, které se vyvíjejí v čase
 • Pokročilé možnosti optimalizace pomocí řady analytických technik
 • Pokročilé modely typu „Co se stane, když…“ (všechny typy regresních metod, vlastní funkce atd.)
 • Hledání vzájemně podobných shluků mezi naměřenými daty (clustering, shluková analýza)
 • Podpora pro lepší porozumění zákazníků – hledání skrytých vzorů v datech
 • Pokročilé modelování časově zatížených dat (Sezónní a nesezónní exponenciální vyhlazení, ARIMA modely apod.)
 • Najít vzájemně podobné shluky mezi zákazníky a vytvořit z nich zákaznické profily (Heavy users, SMS users atd.)
 • Klasifikace zdravých a nemocných pacientů 
 • Identifikace významných a nevýznamných testovacích faktorů
 • Určení velikosti dávky léčiva
 • Identifikovat záznamy, které jsou si vzájemně podobné z hlediska všech numerických proměnných
Podívejte se také na obecné vlastnosti (grafické možnosti, připojení na datové zdroje, příprava dat) softwaru STATISTICA.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.