Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA VEPAC

Expert - Quality control

[STATISTICA - ukázka]

Modul STATISTICA VEPAC (Variance Estimation Precision and Comparison) přináší pokročilým uživatelům ucelenou sadu analytických technik pro dokonalejší a pokročilejší analýzu rozptylu nejrůznějších experimentálních dat, a to jak pro fixní, tak náhodné efekty, což je jedním z hlavních přínosů analýzy VEPAC.

VEPACem můžete získat odhady komponent rozptylu a dále je použít k vytváření podložených závěrů za současného porovnávání fixních efektů s různými zdroji rozptylu. V softwaru STATISTICA je několik modulů, které poskytují analýzu rozptylu pro faktoriální nebo jiné specializované úlohy. VEPAC však nabízí ucelené řešení analýzy rozptylu, bez ohledu na typ modelu analyzovaných dat. Z hlediska matematické správnosti je také VEPAC vhodnějším přístupem k analýze rozptylu, než principy obecného lineárního modelování.

Nejčastěji používanou metodou pro analýzu rozptylu je ANOVA. VEPAC k ní přináší alternativu, přístup založený na principu metody REML (restricted maximum likelihood estimation), která se kromě různých druhů modelů umí vypořádat i s dalšími slabinami klasické ANOVA. Metoda REML je založena na principu kvadratických forem a k nalezení komponent rozptylu postupuje po krocích, postupnou optimalizací odhadu komponent.

K novým metodám výpočtu analýzy rozptylu přináší VEPAC i nové typy grafických výstupů. Svá data si tedy můžete prohlížet například pomocí nového zobrazení v grafu rozptylu, nebo porovnávat velikost výsledných komponent rozptylu pro jednotlivé proměnné ve skládaném sloupcovém grafu.

[STATISTICA - ukázka]

[STATISTICA - ukázka]Díky některým novým funkcím a možnostem nalezne VEPAC své využití převázně ve výzkumných a analytických divizích organizací z farmaceutického, chemického, petrochemického, potravinářského průmyslu, ve výrobě polovodičů a u dalších analytiků, kde je třeba této dokonalejší aplikace analýzy rozptylu.

Zde jsme připravili reálný příklad použití metody REML.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.