Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Moduly

Moduly

STATISTICA Diagramy pro řízení kvality Cz

(modul je součástí produktu STATISTICA QC Base) - nabízí plně přizpůsobitelné, snadno a rychle použitelné diagramy s velkým výběrem automatických možností a se snadnou tvorbou zkratek použitelných ke zjednodušení rutinní práce. Produkt splňuje podmínky norem ISO 9000, QS 9000, TQM, Six Sigma a dalších... 

  • Vícenásobné diagramy (ve stylu Six Sigma) a protokoly X-průměr+diagramy rozpětí;diagramy S, S 2, N p, P, U, C
  • Paretovy diagramy
  • Indexy způsobilosti
  • Diagramy klouzavého průměru/rozpětí, diagramy EWMA
  • Diagramy krátkých posloupností
  • Diagramy CuSum
  • Testy seskupení pro vymezitelné příčiny kolísání
  • Podpora více paralelních procesů 

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.