Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Moduly

Moduly

STATISTICA Pokročilé lineární a nelineární modely Cz

(modul je součástí produktu STATISTICA StandardSTATISTICA QC Standard CZ) - široký výběr nejpokročilejších nástrojů modelování a tvorby předpovědí, jež lze na dnešním trhu získat, obsahuje také možnost automatického výběru modelu či rozsáhlé interaktivní nástroje vizualizace. 
 • Distribuce & simulace
 • Obecné lineární modely
 • Zobecněné lineární a nelineární modely
 • Obecné regresní modely
 • Modul pro manuální krokovou logistickou regresi
 • Obecné modely s parciálními nejmenšími čtverci (PLS)
 • Algoritmus NIPALS
 • Komponenty rozptylu
 • Analýza přežití
 • Coxův model proporcionálních rizik
 • Log-lineární analýza kontingenčních tabulek
 • Časové řady a předpovědi
 • Modelování strukturálních rovnic

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.