Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Dataminingové nástroje

Dataminingové nástroje

STATISTICA Scorecard

Modul Scorecard je mocný nástroj k vyhodnocování kreditního rizika a bonity klientů, umožňuje vytvářet pokročilé skóringové modely ve formě tzv. skórkarty, které se kromě skórování žádostí a behaviorálního skóringu běžně aplikují v marketingu, kde pomáhají vytvářet efektivní reklamu nebo strategii pro udržení stávajících zákazníků. STATISTICA Scorecard je kompletní řešení pro vývoj, vyhodnocení a monitorování modelu typu „skórkarta“. Modul zahrnuje sadu nástrojů pro následující úlohy: 

 • Příprava dat
  • Výběr charakteristik
  • Interakce a pravidla
  • Tvorba atributů
 • Modelování
  • Příprava skórkarty
  • Modely přežití
  • Vliv zamítnutých případů
 • Výpočet a kalibrace
  • Výhodnocení modelu
  • Výběr bodu useknutí
  • Oskórování případů
  • Kalibrační testy
 • Monitorování
  • Populační stabilitace


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.