Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Neuronové sítě

Neuronové sítě

STATISTICA Automatizované neuronové sítě - Generátor kódu Cz

(přídavný produkt) - tato aplikace umožňuje uživatelům modulu STATISTICA Automatizované neuronové sítě vytvořit zdrojový kód navržených neuronových sítí v jazyce C, jež uživatel může následně integrovat do svých dalších programů.
  • Generuje zdrojový kód vytvořené neuronové sítě (C nebo C++), který může být zkompilován všemi C nebo C++ kompilátory.
  • Soubor s kódem C může být zakomponován do externích programů.

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2022 StatSoft CR s.r.o.