Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Neuronové sítě

Neuronové sítě

STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz

(samostatný program nebo přídavný produkt) - obsahuje rozsáhlý výběr architektur sítě, trénovacích algoritmů, statistik, grafických výstupů; generátor kódu C a PMML (Predictive Model Markup Language). Generátor kódu C je přídavný modul.
 • Široké užití pro různé typy analýz (regrese, klasifikace, časové řady, shluková analýza)
 • Možnost automatického výběru nejvhodnější architektury sítě
 • Vícevrstvé perceptrony
 • Sítě s radiální bází
 • Samo-organizující se mapy (Self Organizing Feature Maps) apod.
 • Nejlepší trénovací algoritmy (Conjugate Gradient Descent, BFGS, Kohonenovo trénování, k-Means Center Assignment)
 • Četné analytické grafické výstupy
 • Opakované vzorkování
 • Analýza citlivosti, ROC křivky
 • Kombinace sítí
 • Uchování nejlepší sítě
 • Nasazení (deployment) i více modelů
 • Plná integrace s ostatními produkty STATISTICA

Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.