Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Průmyslové nástroje

Průmyslové nástroje

STATISTICA QC CZ

Balíček STATISTICA QC (Quality Controlzahrnuje kombinaci základních průmyslových technik pro řízení kvality a analýzu procesů. Tento balíček je ideální pro kontrolory kvality v menších i větších výrobních provozech, je základním kamenem pro budoucí zvyšování kvality. Může sloužit také jako podpora normativů ISO 9001 atp. či metodiky Six Sigma. Balíček v sobě obsahuje následující kombinace podmodulů:

Tento balíček Vám umožní:

Kombinace pokročilých analytických technik vhodných pro průmyslová odvětví Vám navíc umožní:
  • Statisticky regulovat měřenou veličinu (parametr) na diagramech kvality
  • Detektovat odchylky a sledovat trendy sledovaného parametru
  • Odhalovat málo pravděpodobné a systematické vzory v datech pomocí speciálních technik (testy seskupení)
  • Sledovat počty defektů na specializovaných diagramech pro atributy
  • Paretova analýza pro celkový pohled na výrobu
  • Všechny typy regulačních diagramů pro metodiku Six Sigma
  • Detekci systematických vlivů pomocí technik analýzy procesů
  • Výpočty indexů způsobilosti (Cp, Cpk, PPM a mnoho dalších) pro celkové vysvědčení o výrobní dávce
  • Návrh a podpora experimentů pro zefektivnění výrobního procesu
Podívejte se také na obecné vlastnosti (grafické možnosti, připojení na datové zdroje, příprava dat) softwaru STATISTICA.

O řešení pro výrobní společnosti si můžete přečíst také zde.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2024 StatSoft CR s.r.o.