Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

STATISTICA verze 8

Postup instalace plovoucí síťové verze STATISTICA

(PDF dokument, anglicky)

Poznámky

 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních stanicích. Program nebude pracovat, pokud nebudou dokončeny lokální instalace.

 2. Instalaci na serveru musí provést uživatel s administrátorským oprávněním k serveru. Instalace provádí nutné změny v systému. Instalaci na pracovních stanicích je třeba rovněž provést s administrátorským oprávněním. Pokud je uživatel vyzván k restartování počítače během instalace, je třeba, aby se znovu přihlásil opět s administrátorskými právy.

 3. Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je potřeba ji napřed odinstalovat. Použijte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs). Tento způsob zanechá v počítači datové soubory vytvořené při užívání předchozí verze. Poté je možno pustit se do vlastní instalace dle následujícího postupu.

 4. Na všech klientských počítačích musí být nainstalován Microsoft Internet Explorer verze 5.5 či vyšší.

 5. Na serveru musí být nainstalován operační systém na bázi NT (Windows 2000 nebo vyšší). Možnost instalovat STATISTICA server na operační systém Vista bude zanedlouho.

 6. Tento software vyžaduje registraci licence. Tato akce se nejjednodušeji provede online, proto doporučujeme provádět instalaci na počítači připojeném k internetu.

Instalace serveru
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Vložte instalační CD STATISTICA do CD-ROM mechaniky. Instalace se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, najděte v kořenovém adresáři soubor Setup.exe a spusťte ho dvojklikem.

 3. Objeví se startovací obrazovka instalace systému STATISTICA. Klikněte na tlačítko Instalovat program STATISTICA (Install STATISTICA).

 4. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 5. V následujícím dialogu budete dotázáni na CD klíč (CD Key) a Net ID. Zadejte oba kódy. Naleznete je na nálepce na zadní straně krabičky na CD STATISTICA. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Instalace pokračuje dialogem pro zadání Časového kódu (Install code). Zadejte ho (naleznete ho na nálepce na zadní straně krabičky na CD STATISTICA). Klikněte na tlačítko Další.

 7. Pozorně si přečtěte licenční podmínky a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučena. Postup Vlastní (Custom) instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy kolem tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft. Poznámka: Pokud budete chtít používat systém také na serveru, zvolte v možnosti Vlastní (Custom) Instalace souborů lokálního programu.

 9. V dialogu Informace o zákazníkovi zadejte požadované informace do příslušných okének. Sériové číslo se nachází na nálepce na zadní straně krabičky CD STATISTICA. Tento kód je nutný k dalšímu pokračování instalace. Klikněte na tlačítko Další. Překontrolujte zadané údaje a zvolte Ano, jestliže je vše v pořádku.

 10. V dialogu volby cílového umístění můžete nechat výchozí nastavení nebo můžete zvolit jiné umístění.

 11. V dialogu registrace vyplňte potřebné informace. Poté klikněte na tlačítko Další.

 12. V následujícím okně si můžete zvolit automatickou či manuální registraci. Automatická je nesnažší, doporučená volba. Všechny produkty STATISTICA musí být registrovány, aby měly plnou licenci. Klikněte na tlačítko Další.

 13. STATISTICA se nyní pokusí automaticky Váš software zaregistrovat. Pokud se to podaří, budete o tom uvědoměni v dialogovém okně, ve kterém poté klikněte na tlačítko OK. Pokud se registrace nepodaří, otevře se okno, které Vám to sdělí. Níže jsou informace k tomuto stavu.

 14. Instalátor se Vás zeptá, zda si přejete nainstalovat multimediální soubory na pevný disk. Tyto filmy a dokumenty obsahují přehled nejrůznějších stránek systému STATISTICA. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout si je ale můžete kdykoliv i přímo z CD.

 15. Pokud si přejete přidat na plochu zástupce STATISTICA, klikněte Ano.

 16. Kliknutím na Instalovat se zahájí instalace.

 17. Poté Vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Instalátor se může zeptat, zda si přejete restartovat počítač ihned, nebo později, to záleží na tom, jaké komponenty již jsou na Vašem počítači nainstalovány. Pokud se Vás instalátor zeptá, pak bude nutné restartovat počítač před prvním spuštěním programu STATISTICA. Klikněte na Dokončit pro dokončení instalace.

 18. Nasdílejte adresář STATISTICA všem uživatelům, kteří budou provádět instalaci na pracovní stanici. Tito uživatelé musí mít oprávnění číst (Read) a spouštět (Execute) ke všem souborům a podadresářům této složky.

Instalace pracovní stanice

 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Z pracovní stanice otevřete podadresář Workstation Installer v adresáři, kam byl na serveru nainstalován systém STATISTICA. Spusťte soubor Setup.exe.

 3. Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Pozorně si přečtěte licenční podmínky, a pokud souhlasíte, označte "Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a klikněte na tlačítko Další.

 5. Zvolte Typickou instalaci a klikněte na tlačítko Další. Typická instalace nainstaluje systém STATISTICA s nejběžnějším příslušenstvím. Tato volba je doporučena. Postup Vlastní (Custom) instalace zde neuvádíme, pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto typu instalace, neváhejte se obrátit na technickou podporu společnosti StatSoft.

 6. Instalátor se Vás zeptá, zda si přejete nainstalovat multimediální soubory na pevný disk. Tyto filmy a dokumenty obsahují přehled nejrůznějších stránek systému STATISTICA. Doporučujeme souhlasit s instalací těchto souborů, pokud máte dostatek místa na pevném disku. Prohlédnout si je ale můžete kdykoliv i přímo z CD.

 7. Pokud si přejete přidat na plochu zástupce STATISTICA, klikněte Ano.

 8. Kliknutím na Install se zkopírují do Vašeho počítače všechny potřebné soubory.

 9. Systém se poté aktualizuje a nainstalují se potřebné soubory klientské stanice. Pokud se objeví jakákoliv zpráva o konfliktu verzí, doporučujeme ponechat stávající soubory (klikněte Ano).

 10. Pokud je potřeba aktualizovat systémové soubory na pracovní stanici, budete muset restartovat počítač, aby byl instalační proces úspěšně dokončen. Klikněte na tlačitko Dokončit.

 11. Tato instalace STATISTICA vyžaduje přítomnost Microsoft Data Access Components (MDAC) verze 2.1. Pokud na pracovní stanici není nainstalován MDAC 2.1 (nebo vyšší), po restartování počítače se instalace tohoto softwaru spustí. Poté je třeba počítač znovu restartovat.

 12. Po úspěšném dokončení instalace se objeví okno se zástupci aplikace STATISTICA.

Odstranění instalace ze serveru

Jestliže potřebujete odinstalovat serverovou instalaci STATISTICA (například abyste ji mohli nainstalovat na jiný server), postupujte dle následujících kroků:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, že opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Odstranění instalace z pracovní stanice

Jestliže potřebujete odinstalovat lokální stanici systému STATISTICA, postupujte dle následujících kroků:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Odstranit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Instalátor se ještě jednou ujistí, že opravdu chcete aplikaci kompletně odstranit. Potvrďte tlačítkem Ano.

 5. Po skončení odinstalace se objeví okno s touto informací. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Oprava pracovních stanic

Pokud je třeba opravit existující instalaci pracovní stanice systému STATISTICA, postupujte následovně:
 1. Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace.

 2. Zvolte v menu Start záložku Ovládací panely (Control panel) - Přidat nebo odebrat programy (Add/Remove Programs) a po označení programu STATISTICA v nabídce klikněte na tlačítko Změnit (Change).

 3. V uvítacím dialogu vyberte volbu Opravit a klikněte na tlačítko Další.

 4. Po skončení opravy se objeví okno s informací o úspěšném dokončení. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Co dělat při nezdařilé registraci
 1. Registrační proces nemusí zdárně proběhnout z několika důvodů, mezi něž patří: překročení počtu licencovaných instalací, nepřítomnost internetového připojení na počítači, kde registrace probíhá, nesprávné sériové číslo či jiné technické obtíže.

 2. Pokud potřebujete zrušit dosavadní registraci (přeinstalace počítače, nový počítač apod.), postupujte prosím dle postupu v oddílu Zrušení registrace při přeinstalaci.

 3. Pokud byste chtěli software nainstalovat na další počítač převyšující počet licencovaných instalací, kontaktujte StatSoft ohledně příslušného postupu a ceně.

 4. Pokud registrace neproběhla z nějakého jiného důvodu, zkontrolujte, že je Váš počítač připojen k internetu, a ověřte, že jste správně zadali sériové číslo. Spusťte Správce plovoucích licencí, klikněte na tlačítko Registrovat, zvolte buď automatickou, či manuální registraci a postupujte dle příslušných pokynů v dialozích.

 5. Pokud ani tak registrace neproběhla, kontaktujte technickou podporu na +420 233 325 006 či support@statsoft.cz.


Created by www.Corpus.cx
Copyright 2004 - 2021 StatSoft CR s.r.o.